Адвокаты: юридическая помощь и защита

Кримінальна відповідальність за злочини, вчинені у стані сп'яніння

Адвокаты: юридическая помощь и защита в уголовном деле

Адвокаты

Адвокаты: юридическая помощь и защита. Повестка — документ об официальном необязательном либо (чаще) обязательном вызове в

какой-либо официальный орган, например, в суд (на судебные или внесудебные слушания), на допрос (в полицию/другие следственные

органы), по призыву (в призывной пункт военного комиссариата) и так далее.

В различных государствах и в различных ситуациях повестка либо обязана вручаться лично под ознакомление с вручением копии или под подпись, либо может присылаться по почте.

Обычно в повестке описывается место и время явки, иногда требование принести с собой имеющиеся материальные свидетельства. Повестка об обязательной явке обычно предусматривает санкции за

невыполнение без уважительных на то причин. Иногда неявка по необязательной повестке также может быть нежелательной для вызываемого. Например, неявка одного из супругов по повестке на судебное

слушание о разводе в некоторых странах может привести к рассмотрению дела в отсутствие этого супруга и тому подобное.

Призначення та основні завдання адвокатів

Адвокаты

Згідно з Основними положеннями, обов’язки адвоката щодо клієнта мають включати:

а) консультації клієнта про його права та обов’язки, з роз’ясненням принципів роботи правової системи, оскільки вони стосуються прав і обов’язків клієнта; Адвокаты – консультации и разъяснения.

б) надання допомоги клієнту будь-яким законним способом та вчинення правових дій для захисту його інтересів; Адвокаты – оказываем помощь, осуществляем защиту.

в) надання клієнту допомоги в судах, трибуналах та адміністративних органах. Адвокаты – представительство в судах.

Надаючи допомогу клієнтам при здійсненні правосуддя, адвокати повинні додержувати прав людини й основних свобод, визнаних національним і міжнародним правом, діяти вільно і наполегливо, відповідно до закону і визнаних професійних стандартів та етичних норм.

Адвокат має бути лояльним до інтересів свого клієнта.

Реальна допомога у кримінальній, цивільній справі. Харків, Харківська область

Відповідно до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» видами адвокатської діяльності є:

  1. надання правової інформації, консультацій і роз’яснень з правових питань, правовий супровід діяльності юридичних і фізичних осіб, органів державної влади, органів місцевого самоврядування, держави; Адвокаты-разъяснения и консультации.
  2. складення заяв, скарг, процесуальних та інших документів правового характеру; Адвокаты – составление заявлений, жалоб, процессуальных документов.
  3. захист прав, свобод і законних інтересів підозрюваного, обвинуваченого, підсудного, засудженого, виправданого, особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішується питання про їх застосування у кримінальному провадженні, особи, стосовно якої розглядається питання про видачу іноземній державі (екстрадицію), а також особи, яка притягається до адміністративної відповідальності під час розгляду справи про адміністративне правопорушення; Адвокаты – защита прав, свобод и законных интересов.
  4. надання правової допомоги свідку у кримінальному провадженні; Адвокаты – помощь свидетелю в уголовном деле.
  5. представництво інтересів потерпілого під час розгляду справи про адміністративне правопорушення, прав і обов’язків потерпілого, цивільного позивача, цивільного відповідача у кримінальному провадженні; Адвокаты – представительство потерпевших.
  6. представництво інтересів фізичних і юридичних осіб у судах під час здійснення цивільного, господарського, адміністративного та конституційного судочинства, а також в інших державних органах, перед фізичними та юридичними особами; Адвокаты – представительство интересов.
  7. представництво інтересів фізичних і юридичних осіб, держави, органів державної влади, органів місцевого самоврядування в іноземних, міжнародних судових органах;
  8. надання правової допомоги під час виконання та відбування кримінальних покарань.

Адвокат може здійснювати інші види адвокатської діяльності, не заборонені законом

Правосуддя

Правосуддя — самостійна галузь державної діяльності, яку здійснює суд шляхом розгляду і вирішення у судових засіданнях в особливій, встановленій законом, процесуальній формі цивільних, кримінальних, господарських, адміністративних справ.

Стаття 124. Конституції України Правосуддя в Україні здійснюється виключно судами. Делегування функцій судів, а також привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими особами не допускаються.

Юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що виникають у державі.
Судочинство здійснюється Конституційним Судом України та судами загальної юрисдикції.

Судові рішення ухвалюються судами іменем України і є обов’язковими до виконання на всій території України.

«Правосуддя за своєю суттю визнається таким лише за умови, що воно відповідає вимогам справедливості і забезпечує ефективне поновлення в правах…»

 — абз. 10 п. 9 Рішення Конституційного суду України від 30 січня 2003 року у справі № 1-12/2003

повестка в суд сроки
смс повестка в суд украина
повестка в суд смотреть онлайн
повестка в суд смс
повістка в суд
повестка в суд образец
судовая повестка украина
неполучение повестки в суд