Адвокаты для хозяйственного производства в суде

Адвокаты для хозяйственного производства в суде

Адвокаты для хозяйственного производства в суде

Адвокаты для хозяйственного производства в судеІНФОРМАЦІЯ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ – Є ДОКАЗОМ В ГОСПОДАРСЬКОМУ ПРОЦЕСІ.

Господарський суд Харківської області задовольнив позов

Харківського обласного територіального відділення

Антимонопольного комітету України
до ПП «Олан» про стягнення з останнього штрафу та пені на загальну суму 136.000,00 грн.

Юридическая помощь, защита

Однією з обставин, яка лягла в основу судового рішення, був факт розміщення копії рішення ХОТВ АМКУ «Про порушення законодавства

про захист економічної конкуренції та накладення штрафу» й інформації про нього на офіційному сайті ХОТВ АМКУ в мережі Інтернет.

Суд визнав це одним із належних способів доведення рішення до відома відповідача.

Факт знаходження повного тексту зазначеного рішення ХОТВ АМКУ в мережі Інтернет був безпосередньо встановлений судом шляхом огляду веб-

сторінки офіційного сайту ХОТВ АМКУ, про що було складено протокол огляду та дослідження доказів у місці їх знаходження.

Про господарський суд Харківської області

” Ситуація почала змінюватися у другій половині 80-х років. Виникла потреба у створенні незалежної судової системи, спеціально пристосованої для розгляду господарських спорів.

Ініціатором виведення системи Держарбітражу з підпорядкування виконавчій владі і створення єдиної самостійної системи арбітражних судів України

став Дмитро Микитович Притика, який з травня 1972 року був державним арбітром Держарбітражу при Раді Міністрів УРСР, з грудня 1989 року Головним

державним арбітром Держарбітражу УРСР, а з лютого 1991 року призначений головою Вищого арбітражного суду України.

В Україні прерогативи арбітражного суду саме як ланки судової влади, що здійснює правосуддя в господарських відносинах, визначив Закон

«Про арбітражний суд», прийнятий Верховною Радою України від 4 червня 1991 року.

З 1988 року державним арбітром, а потім головою арбітражного суду Харківської області був Микола Ілліч Тітов, який у 2001 році

після реорганізації арбітражного суду очолив Харківський апеляційний господарський суд. Тітов М. І. брав активну участь у розробці проекту

Закону Української РСР «Про арбітражний суд». Під його керівництвом Арбітражний суд Харківської області став одним із кращих в Україні за якістю роботи.

У 1991-1992 роках в арбітражному суді Харківської області вперше в Україні було розроблено і запроваджено сучасну модель організаційної діяльності

з діловодства – створено структурні підрозділи – загальний відділ, організаційний, статистичний та інші. Адвокаты для хозяйственного производства в суде.

Адвокаты для хозяйственного производства в суде

Саме таку структуру суду було згодом закріплено в Положенні про структурні підрозділи суду та посадові обов’язки, затвердженому рішенням Пленуму Вищого арбітражного суду України.

Також вперше в України в Арбітражному суді Харківської області було запроваджено спеціалізацію суддів. Адвокаты для хозяйственного производства в суде

На початку це було здійснено шляхом відокремлення спеціалізованих відділів з розгляду справ про банкрутство та про стягнення податків, зборів, обов’язкових платежів. Адвокаты для хозяйственного производства в суде

З ім’ям М.І. Тітова пов’язаний також перехід до суцільної комп’ютеризації арбітражного суду Харківської області, що дозволило вийти на якісно новий,

сучасний рівень ведення діловодства та роботи суду у цілому. Адвокаты для хозяйственного производства в суде

За рішенням Пленуму Вищого арбітражного суду України в 1994 та 1998 роках досвід діяльності арбітражного суду Харківської області з організації

роботи та забезпеченню якості вирішення господарських спорів було рекомендовано у всіх арбітражних судах нашої держави.”

Адвокаты для хозяйственного производства в суде

Автор: Адвокат з кримінальних справ

Допомога адвоката на досудовому слідстві, в суді, прокуратурі, поліції. кримінальні та цивільні провадження. Предварительна юридична консультація безкоштовно. Харків, Харківська область. Правовий захист по справам о злочинах проти життя та здоров"я особи, по справам о злочинах проти власності, в сфері обігу наркотичних засобів.