Арешт.Коментар ст.60

Арешт

Арешт

Арешт. 1. Покарання у виді арешту полягає в триманні засудженого в умовах ізоляції 1 встановлюється на строк від одного до шести місяців.

2. Військовослужбовці відбувають арешт на гауптвахті.

3. Арешт не застосовується до осіб віком до шістнадцяти років, вагітних жінок та до жінок, які мають дітей віком до семи років.

1. За своєю правовою природою арешт є різновидом позбавлення волі на короткий строк, що полягає в триманні засудженого в умовах ізоляції від

[bctt tweet=”Снятие ареста с имущества – движимого и недвижимого. Представительство интересов в исполнительной службе” username=”developersz”]

суспільства. Така ізоляція засудженого поєднується з застосуванням до нього обмежень, спеціально передбачених режимом відбування даного покарання, а також із застосуванням заходів виховного характеру.

Ар*шт може застосовуватися до всіх засуджених, у т. ч. і до непрацездатних (інвалідів 1-2 груп), осіб пенсійного віку, військовослужбовців строкової служби. Не можна застосовувати арешт до вагітних жінок та жінок, що мають дітей віком до семи років. Особливості застосування ар*шту щодо неповнолітніх визначено у ст. 101.

2. Короткочасність ізоляції від суспільства особи, засудженої до ар*шту, полягає у тому, що цей вид покарання встановлюється на строк від одного до шести місяців. Конкретний строк арешту визначається-судом, виходячи з загальних засад призначення покарання (ст. 65).

3. Відбування арешту здійснюється в спеціальних виправних

установах. Згідно з ч. 2 ст. 60 військовослужбовці відбувають ар*шт на гауптвахті.

4. До осіб, які відбувають ар*шт, не може застосовуватися звільнення від відбування покарання з випробуванням (ст. 75) та умовно-дострокове звільнення від відбування покарання (ст. 81).

6. Втеча засудженого до ар*шту з місця позбавлення волі або з-під варти утворює склад злочину, передбаченого ст. 393.

Статут гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України від 24 березня 1999 р. (ст. ст. 2, 98, 218, 220, 245. додаток 6).

Конфіскація майна.Коментар ст.59

Конфіскація майна

Конфіскація майна

Конфіскація майна. 1. Покарання у виді конфіскації майна полягає в примусовому безоплатному вилученні у власність держави всього або частини майна, яке с власністю засудженого. Якщо конфіскується частина майна, суд повинен зазначити, яка саме частина майна конфіскується, або перелічити предмети, що конфіскуються.

2. Конфіскація майна встановлюється за тяжкі та особливо тяжкі корисливі злочини 1 може бути призначена лише у випадках, прямо передбачених в Особливій частині цього Кодексу.

3. Перелік майна, що не підлягає конфіскації, визначається законом України.

коментар

1. Конфіскація майна – додатковий вид покарання, який полягає у примусовому безоплатному вилученні у власність держави

всього або частини майна, яке належить засудженому на праві власності.

2. За змістом ч. 1 ст. 59 конфіскація, як законна форма позбавлення права власності, є повною або частковою. У вироку суду має бути чітко визначена та

частина майна, яка конфіскується, або перелічено всі предмети, що конфіскуються (наприклад, підприємство, що є власністю винного.

[bctt tweet=”Юридичний захист та допомога в справах про злочин. Юридична консультація. Адвокати.” username=”developersz”]

Його будинок, дача, автомобіль, гараж, телевізор). Заміна майна, що конфіскується, на еквівалентну грошову суму не допускається.

3. Особливістю конфіскації майна є те, що вона:

1) може бути призначена лише у випадках, прямо передбачених в Особливій частині КК;

2) встановлена за тяжкі та особливо тяжкі корисливі злочини (про поняття тяжких та особливо тяжких злочинів див. ст. 12 і коментар до неї).

Корисливим тяжким або особливо тяжким злочином може бути визнаний будь-який із злочинів, визначених у ч. ч; 4 чи 5 ст. 12, якщо його вчинено із корисливих спонукань. Конфіскація майна

накладання арешту та вилучення майна

4. Для забезпечення конфіскації майна і цивільного позову у кримінально-процесуального порядку накладається арешт на вклади, цінності та інше майно

обвинуваченого чи підозрюваного або осіб, які несуть за законом матеріальну відповідальність за його дії, а також вилучається майно, на яке накладено

арешт.

Вилучені гроші, цінні папери та коштовності передаються за описом у фінансові органи для зберігання.

Транспортні засоби описуються, опечатуються і передаються на зберігання в органи ДАІ.

Будівлі описують ся, і до нотаріальної контори або виконкому сільської ради надсилається лист або копія постанови про накладення арешту з припи сом не

засвідчувати жодних цивільно-правових угод щодо них.

Приховування майна, що підлягає конфіскації або на яке накладено арешт чи яке описано, утворює склад злочину, передбаченого ст. 388. Конфіскація майна

5. У ч. З ст. 59 вказано, що Перелік майна, що не підлягає конфіскації, визначається законом України.

Такий Перелік є додатком до цього КК.

Конфіскація, таким чином, не має абсолютного характеру, оскільки мінімум майна (предмети першої потреби), необхідного засудженому та особам, які

перебувають на його утриманні, не підлягає конфіскації. Конфіскація майна

6. Засуджений може бути звільнений від конфіскації майна за амністією (ст. 86), якщо до дня набрання чинності закону про амністію не був виконаний

вирок суду в частині конфіскації майна. Конфіскація майна

7. Конфіскація як вид покарання не застосовується до неповнолітніх (ст. 98). Конфіскація майна

Службове обмеження для військовослужбовців Коментар ст.58

Службове обмеження для військовослужбовців Реальна допомога у кримінальній справі. Доступно, коректно Харків, Харківська область представництво інтересів в суді у кримінальній, цивільній справі. Складання та подання процесуальних документів до суду +0668243914, +0679331668

Службове обмеження для військовослужбовців

Службове обмеження для військовослужбовців

Службове обмеження для військовослужбовців

1. Покарання у виді службового обмеження застосовується до засуджених військовослужбовців, крім військо

вослужбовців строкової служби, на строк від шести місяців до двох років у випадках, передбачених цим Кодексом, а також у випадках, коли суд,

враховуючи обставини справи та особу засудженого, вважатиме за можливе замість обмеження волі чи позбавлення волі на строк не більше двох років призначити службове обмеження на той самий строк.

2. Із суми грошового забезпечення засудженого до службового обмеження провадиться відрахування в дохід держави у розмірі, встановленому вироком суду, в межах від десяти до двадцяти відсотків.

Під час відбування покарання засуджений не може бути підвищений на посаді. у військовому званні, строк покарання не зараховується йому в строк вислуги років для присвоєння чергового військового звання.

Коментар

1. Службове обмеження для військовослужбовців є новим видом основного покарання і має комбінований характер:

а) воно проявляється у примусових заходах майнового характеру: в дохід держави відраховується від десяти до двадцяти відсотків із суми грошового забезпечення засудженого;

б) на засудженого вчиняється моральний вплив – він не може бути підвищений за посадою, у військовому званні, строк покарання не зараховується йому у строк вислуги років для присвоєння чергового військового звання.

Про поняття військовослужбовця див. коментар до ст. 401,

Цей вид покарання призначається як у випадках, передбачених КК, так і у випадках, коли суд, враховуючи обставини справи та особу засудженого, дійде

висновку про можливість застосування до нього цього покарання замість обмеження волі чи позбавлення волі на строк не більше двох років (ч. 1 ст.

58). Службове обмеження для військовослужбовців

2. Службове обмеження для військовослужбовців застосовується на строк від шести місяців до двох років. Службове обмеження для військовослужбовців

3. Покарання у виді службового обмеження не може призначатися військовослужбовцям строкової служби (ч. 1 ст. 58). Службове обмеження для

військовослужбовців

“Авангард”, юридические услуги Харьков пр. Московский ДК ХЭМЗ

Здесь секретное сообщение – Есть в Харькове “Авангард ” – юридическая фирма, которая находится в ДК ХЭМЗ, на пр.Московском, на 3 этаже, вход с

тыльной стороны,

Обращайтесь в эту фирму, если вам надо сделать какие-либо действия связанные с регистрационной палатой, как юридическим лицам, так и

физическим лицам-предпринимателям.

От регистрации юридических лиц любой формы собственности и ФОП до внесения изменений в уставы и ликвидации с сопровождением в течении всего

необходимого времени для решения всех сопутствующих вопросов.

[bctt tweet=”Юридична допомога та захист в справах про злочин. Юридична консультація.” username=”developersz”]

Более подробно, на первой консультации, определят специалисты довольно таки высокого класса ваши потребности и профессионально решат все ваши

потребности.

От себя, автора, хочется добавить следующее. Я, как лицо не заинтересованное, обращаю ваше внимание, не спутайте с другой тамже находящейся какой-то,

как оказывается даже не клиентоориентированной другой фирмой.

Может они и “профи”, но мой личный опыт, я хочу сказать об этом факте без имен, так как выступил в роли секретного покупателя был весьма

отрицательным.

Поэтому, еще раз повторю: “Авангард”, телефонов не знаю, расположены на треьем этаже ДК ХЭМЗ, вход с тыльной стороны, юридические услуги –

регистрация и прочее… :). Рекомендую.

Реальна допомога у справі в суді