Призначення більш м’якого покарання, ніж передбачено законом.Коментар ст.69

Призначення більш м’якого покарання, ніж  передбачено законом

Призначення більш м'якого покарання, ніж передбачено закономПризначення більш м’якого покарання, ніж  передбачено законом. 1. За наявності декількох обставив, що пом’якшують покарання та істотно знижують

ступінь тяжкості вчиненого злочину, з урахуванням особи винного суд, умотивувавши своє рішення, може за особливо тяжкий, тяжкий злочин або

злочин середньої тяжкості призначити основне покарання, нижче від найнижчої межі, встановленої в санкції статті Особливої частини цього

Кодексу, або перейти до іншого, більш м’якого виду основного покарання, не зазначеного в санкції статті за цей злочин.

У цьому випадку суд не має права призначити покарання, нижче від найнижчої межі, встановленої для даного виду покарання в Загальній частині цього Кодексу.

2. На підставах, передбачених у частині першій цієї статті, суд може не призначати додаткового покарання, що передбачене в санкції статті Особливої частини цього Кодексу як обов’язкове.

Коментар

1. Закон (ч. 1 ст. 69) визначає дві підстави, які можуть обумовити призначення більш м’якого покарання, ніж передбачено законом:

[bctt tweet=”Призначення більш м’якого покарання, ніж передбачено законом. Адвокати. Допомога та Захист.” username=”developersz”]

1) наявність декількох обставин, що пом’якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого злочину;

2) урахування особи винного, що передбачає урахування суб’єктивних ознак, які знижують ступінь суспільної небезпеки особи винного.

При цьому суд має належним чином умотивувати своє рішення про призначення більш м’якого покарання, ніж передбачено законом.

2. Більш м’яке покарання, ніж передбачено законом, може бути призначене судом винному за вчинення особливо тяжкого, тяжкого, середньої тяжкості злочину (про поняття таких злочинів див. ст. 12 та коментар до неї).

Більш м’яке покарання не може призначатися за вчинення винним злочину невеликої тяжкості, зокрема тому, що при призначенні покарання у разі вчинення такого злочину суд:

а) зобов’язаний призначити найменш суворе покарання із числа передбачених санкцією відповідної статті Особливої частини КК, а відмовляючись від цього, повинен навести у вироку мотиви звернення до більш суворого покарання;

б) має широкі можливості для звільнення особи від кримінальної відповідальності або від покарання (ст. ст. 45-48, ч. 4 ст. 74).

м”яке покарання

3. Більш м’яким покаранням, ніж передбачено законом, яке може бути призначене судом, є:

1) основне покарання, нижче від найнижчої межі. встановленої в санкції статті Особливої частини КК, яка передбачає відповідальність за вчинений злочин;

2) інший, більш м’який вид основного покарання, не зазначений в санкції статті Особливої частини КК, яка передбачає відповідальність за вчинений злочин.

Положення про те, що у випадку, коли суд призначає більш м’яке покарання, він не має права призначити покарання, нижче від найнижчої межі,

встановленої для даного виду основного покарання в Загальній частині КК , означає, що не може бути призначене покарання у виді:

штрафу в розмірі  менше тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк менше двох років;

громадських робіт на строк менше шістдесяти годин;

виправних робіт і службових обмежень для військовослужбовців на строк менше шести місяців з відрахуванням із суми заробітку (грошового забезпечення) не менше десяти відсотків;

арешту на строк менше місяця; обмеження волі і позбавлення волі на строк менше року;

тримання в дисциплінарному батальйоні на строк менше шести місяців.

4. За наявності підстав, визначених у ч, 1 ст. 69, суд, крім призначення винному більш м’якого основного покарання, може також не призначати йому

додаткове покарання, що передбачене в санкції статті Особливої частини КК як обов’язкове. Призначення більш м’якого покарання, ніж  передбачено законом

Якщо таке покарання передбачене як факультативне, суд вирішує  питання про його призначення виходячи із загальних засад призначення покарання (ст.

65). Призначення більш м’якого покарання, ніж  передбачено законом

Автор: Адвокат з кримінальних справ

Допомога адвоката на досудовому слідстві, в суді, прокуратурі, поліції. кримінальні та цивільні провадження. Предварительна юридична консультація безкоштовно. Харків, Харківська область. Правовий захист по справам о злочинах проти життя та здоров"я особи, по справам о злочинах проти власності, в сфері обігу наркотичних засобів.