Призначення покарання за сукупністю вироків.Коментар ст.71

Призначення покарання за сукупністю вироків

Призначення покарання за сукупністю вироків

Призначення покарання за сукупністю вироків. 1. Якщо засуджений після постановлення вироку, але до повного відбуття покарання вчинив новий

злочин, суд до покарання, призначеного за новим вироком, повністю або частково приєднує невідбуту частину покарання за попереднім вироком.

2. При складанні покарань за сукупністю вироків загальний строк покарання не може перевищувати максимального строку, встановленого для даного виду покарання в Загальній частині цього Кодексу.

При складанні покарань у виді позбавлення волі загальний строк покарання, остаточно призначеного за сукупністю вироків, не повинен перевищувати

п’ятнадцяти років, а у випадку, якщо хоча б один із злочинів є особливо тяжким, загальний строк позбавлення волі може бути більшим п’ятнадцяти

років, але не повинен перевищувати двадцяти п’яти років.

При складанні покарань у виді довічного позбавлення волі та будь-яких менш суворих покарань загальний строк покарання, остаточно призначеного за

сукупністю вироків, визначається шляхом поглинення менш суворих покарань довічним позбавленням волі.

3. Призначене хоча б за одним із вироків додаткове покарання або не відбута його частина за попереднім вироком підлягає приєднанню до основного покарання, остаточно призначеного за сукупністю вироків.

4. Остаточне покарання за сукупністю вироків має бути більшим від покарання, призначеного за новий злочин, а також від невідбутої частини покарання за попереднім вироком.

5. Якщо засуджений після винесення вироку, але до повного відбуття покарання вчинив два або більше злочинів, суд призначає покарання за ці нові

[bctt tweet=”Призначення покарання за сукупністю вироків. Адвокати. Допомога та захист ” username=”developersz”]

злочини за правилами, передбаченими в статті 70 цього Кодексу, а потім до остаточного покарання, призначеного за сукупністю, злочинів, повністю чи

частково приєднує невідбуту частину покарання за попереднім вироком у межах, встановлених у частині другій цієї статті.

Коментар

1. Виходячи зі змісту ст. 71, правила призначення покарання за сукупністю вироків застосовуються у разі, якщо засуджений вчинив новий злочин в період

після постановлення вироку в першій справі і до повного відбуття ним призначеного судом покарання. Отже, ці правила застосовуються судом і тоді,

коли новий злочин вчинено після проголошення вироку, але до набрання ним законної сили.

2. Призначаючи покарання за сукупністю вироків, суд до покарання, призначеного за новим вироком, повністю або частково приєднує невідбуту частину покарання за попереднім вироком.

не відбута частина покарання

Не відбутою частішою покарання слід вважати:

а) покарання, від відбування якого особу звільнено з випробуванням (ст. ст. 75, 79);

б) частину покарання, від якого особу звільнено умовно-достроково (ст. 81);

в) невідбуту частину більш м’якого покарання, призначеного судом особі в порядку заміни невідбутої частини покарання більш м’яким (ст. 82);

г) частину покарання, від відбування якого звільнена вагітна жінка або жінка, яка має дитину (дітей) віком до трьох років (ст. 83);

д) невідбуту частину покарання, замінену в порядку амністії (ст, 86);

е) невідбутий строк позбавлення волі, призначений судом в порядку заміни довічного позбавлення волі позбавленням волі на певний строк (ст. 87);

є) частину будь-якого основного покарання, невідбуту засудженим;

ж) додаткове покарання або невідбута його частина за попереднім вироком.

пояснення

Якщо новий злочин вчинено винним у період відбування покарання у виді позбавлення волі, то не відбуту частину покарання слід обчислювати з моменту винесення постанови про обрання запобіжного заходу за новий злочин. Призначення покарання за сукупністю вироків

При цьому до строку відбування покарання зараховується час перебування під вартою в порядку запобіжного заходу в останній справі. Призначення покарання за сукупністю вироків

При складанні покарань за сукупністю вироків загальний строк покарання не може перевищувати максимального строку, встановленого для даного виду покарання в Загальній частині КК. Призначення покарання за сукупністю вироків

Загальний строк позбавлення волі при призначенні покарання за сукупністю вироків не повинен перевищувати п’ятнадцяти років. Призначення покарання за сукупністю вироків

Цей строк може бути більшим п’ятнадцяти років, але не більшим двадцяти п’яти років, якщо хоча б один із злочинів є особливо тяжким. Призначення покарання за сукупністю вироків

Довічне позбавлення волі при складанні його з будь-яким менш суворим покаранням поглинає ці покарання. Призначення покарання за сукупністю вироків

остаточне та додаткове покарання

3. Остаточне покарання за сукупністю вироків має бути більшим як від покарання, призначеного за новий злочин, так і від не відбутої частини

покарання за попереднім вироком. Призначення покарання за сукупністю вироків

4. Додаткове покарання або невідбута його частина за попереднім вироком підлягає приєднанню до основного покарання, остаточно призначеного за

сукупністю вироків. Призначення покарання за сукупністю вироків

5. Певну особливість встановлено законом (ч. 5 ст. 71) для випадків вчинення засудженим двох або більше злочинів після винесення вироку, але до повного його відбуття. Призначення покарання за сукупністю вироків

За таких обставин суд спочатку призначає покарання за ці нові злочини за правилами, визначеними ст. 70, а потім до призначеного таким чином

покарання повністю або частково приєднує невідбуту частину покарання за правилами, визначеними ч. 2 ст. 71. Призначення покарання за сукупністю вироків

Автор: Адвокат з кримінальних справ

Допомога адвоката на досудовому слідстві, в суді, прокуратурі, поліції. кримінальні та цивільні провадження. Предварительна юридична консультація безкоштовно. Харків, Харківська область. Правовий захист по справам о злочинах проти життя та здоров"я особи, по справам о злочинах проти власності, в сфері обігу наркотичних засобів.