Обов’язки, які покладає суд на особу, звільнену від відбування покарання з випробуванням.Коментар ст.76

Обов’язки, які покладає суд на особу, звільнену від відбування покарання з випробуванням

відбування покарання з випробуванням

Відбування покарання з випробуванням. 1. У разі звільнення від відбування покарання з випробуванням суд може покласти на засудженого такі обов’язки;

1) попросити публічно або в іншій формі пробачення у потерпілого;
2) не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу органу кримінально-виконавчої системи;
3) повідомляти органи кримінально-виконавчої системи про зміну місця проживання, роботи або навчання;
4) періодично з’являтися для реєстрації в органи кримінально-виконавчої системи;
5) пройти курс лікування від алкоголізму, наркоманії або захворювання, що становить небезпеку для здоров’я інших осіб.

2. Контроль за поведінкою таких засуджених здійснюється органами виконання покарань за місцем проживання засудженого, а щодо засуджених військовослужбовців – командирами військових частин.

Коментар

1. У разі звільнення від відбування покарання з випробуванням суд покладає на засудженого один або декілька обов’язків, які передбачені ч. 1 ст. 76.

[bctt tweet=”Адвокати. Відбування покарання з випробуванням ” username=”developersz”]

Перелік зазначених обов’язків є вичерпним, і суд на власний розсуд не може покладати на особу, до якої застосовано звільнення від відбування покарання з випробуванням, інших обов’язків, а також скасовувати повністю або частково чи доповнювати раніше покладені на засудженого обов’язки.

Виконання вказаних обов’язків обмежується іспитовим строком, встановленим судом.

Про поняття потерпілого див. коментар до ст. 46, а про поняття захворювання, що становить небезпеку для здоров’я інших людей,- коментар до ст. 96.

Види органів кримінально-виконавчої системи, а також порядок з’явлення засудженого для реєстрації до них, отримання дозволу на виїзд за межі

України і повідомлення про зміну місця проживання, роботи або навчання визначені ВТК,

Відповідно до п. п. 2, 3 і 4 ч, 1 ст. 76 засуджений мас право без дозволу відповідного органу кримінальне виконавчої системи виїжджати за межі

України лише у разі, якщо це не порушує його обов’язків повідомляти про зміну місця проживання, роботи або навчання і періодично з’являтися для

реєстрації в цей орган.

2. Застосування до засудженого звільнення від відбування покарання з випробуванням КК пов’язує із здійсненням контролю за поведінкою таких

засуджених з метою встановлення факту його виправлення.

Зміст контролю полягає у встановленні того, чи належно засуджений виконує покладені на нього обов’язки і чи не вчинив він правопорушень.

Суб’єктами такого контролю є: органи виконання покарань за місцем проживання засудженого, а щодо засуджених військовослужбовців –

командири військових частин (у ст. 76 до командирів військових частин слід відносити також і начальників військових установ, в яких проходять службу

засуджені військовослужбовці).

Автор: Адвокат з кримінальних справ

Допомога адвоката на досудовому слідстві, в суді, прокуратурі, поліції. кримінальні та цивільні провадження. Предварительна юридична консультація безкоштовно. Харків, Харківська область. Правовий захист по справам о злочинах проти життя та здоров"я особи, по справам о злочинах проти власності, в сфері обігу наркотичних засобів.