Правові наслідки звільнення від відбування покарання з випробуванням.Коментар ст.78

Правові наслідки звільнення від відбування покарання з випробуванням

Правові наслідки звільнення від відбування покарання з випробуванням

Правові наслідки звільнення від відбування покарання з випробуванням. 1. Після закінчення іспитового строку засуджений, який виконав покладені на нього обов’язки та не вчинив нового злочину, звільняється судом від призначеного йому покарання.

2. Якщо засуджений не виконує покладені на нього обов’язки або систематично вчинює правопорушення, що потягли за собою адміністративні стягнення і свідчать про його небажання стати на шлях виправлення, суд направляє засудженого для відбування призначеного покарання.

3. У разі вчинення засудженим протягом іспитового строку нового злочину суд призначає йому покарання за правилами, передбаченими в статтях 71, 72 цього Кодексу.

Коментар

1. Положення ч. 1 ст. 78 спрямоване на стимулювання засудженого до законослухняної поведінки та виправлення.

[bctt tweet=”Адвокати. Правові наслідки звільнення від відбування покарання” username=”developersz”]

Якщо протягом іспитового строку засуджений довів своє виправлення, то суд зобов’язаний (саме зобов’язаний, а не може) звільнити засудженого від призначеного йому покарання.

КК не передбачає можливості звільнення засудженого від відбування покарання з випробуванням до закінчення іспитового строку.

Про сукупність умов, за яких випробування вважається успішним, див. коментар до ст. 75.

2. Для направлення засудженого для відбування призначеного покарання під час іспитового строку згідно з ч. 2 ст. 78 достатньо невиконання ним хоча б однієї із двох умов:

1) невиконання покладених на нього обов’язків, визначених у ст. 76, або

2) систематичного вчинення правопорушень, що потягли за собою адміністративні стягнення і свідчать про його небажання стати на шлях виправлення.

У цьому випадку суд зобов’язаний направити засудженого для відбування покарання, призначеного за вироком.

Засуджений підлягає направленню для відбування призначеного покарання у разі вчинення ним лише правопорушень, які відповідають сукупності таких ознак:

а) вони були систематичними;

б) кожне з них потягло за собою адміністративне стягнення;

в) свідчать про небажання засудженого стати на шлях виправлення.

Систематичними слід визнавати правопорушення, у т. ч. різнорідні, вчинені три і більше разів.

Адміністративне стягнення – Це міра відповідальності за вчинене адміністративне правопорушення.

Адміністративними стягненнями є:

попередження;

штраф;

сплатне вилучення предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об’єктом адміністративного правопорушення;

конфіскація такого предмета або грошей, одержаних внаслідок вчинення адміністративного правопорушення;

позбавлення спеціального права, наданого громадянинові (права керування транспортними засобами, права полювання);

виправні роботи;

адміністративний арешт.

Особливі види адміністративних стягнень застосовуються до неповнолітніх.

Небажання засудженого стати на шлях виправлення

Таким, що свідчить про небажання засудженого стати на шлях виправлення судом, на його розсуд, може бути визнане будь-яке адміністративне правопорушення, як правило, вчинене умисно. Правові наслідки звільнення від відбування покарання з випробуванням

3. У разі вчинення засудженим протягом іспитового строку нового злочину суд, відповідно до ч. З ст. 78, до покарання, призначеного за новим вироком,

повністю або частково приєднує покарання, яке було призначено засудженому за попереднім вироком і від якого від був умовно звільнений з випробуванням,

або призначає покарання за сукупністю вироків за іншими правилами, визначеними у ст. ст. 71 і 72, дотримання цього порядку не залежить від того,

чи був засуджений направлений судом згідно з ч. 2 ст. 78 для відбування призначеного покарання,

Якщо новий злочин вчинено особою після закінчення визначеного судом іспитового строку, то вона, відповідно до п. 1 ст. 89, вважається такою, що не має судимості. Правові наслідки звільнення від відбування покарання з випробуванням

Це виключає призначення покарання за правилами, передбаченими ст. 71. Правові наслідки звільнення від відбування покарання з випробуванням

У разі, коли особа вчинила злочин хоча і після закінчення визначеного судом іспитового строку, але в період дії строку додаткового покарання, яке

перевищує тривалість іспитового строку (наприклад, іспитовий строк було встановлено судом тривалістю до двох років, а додаткове покарання у виді

позбавлення права обіймати певні посади – тривалістю до трьох років), невідбута частина додаткового покарання за попереднім вироком підлягає

приєднанню до основного покарання, остаточно призначеного за сукупністю вироків (ч. 3 ст. 71). Правові наслідки звільнення від відбування покарання з випробуванням

4. Відповідно до п. 15 розділу II Прикінцевих та перехідних положень КК ст. 78 застосовується до осіб, засуджених до покарання у виді позбавлення волі із

застосуванням відстрочки виконання вироку відповідно до ст. 46-1 КК 1960 р. Правові наслідки звільнення від відбування покарання з випробуванням

Автор: Адвокат з кримінальних справ

Допомога адвоката на досудовому слідстві, в суді, прокуратурі, поліції. кримінальні та цивільні провадження. Предварительна юридична консультація безкоштовно. Харків, Харківська область. Правовий захист по справам о злочинах проти життя та здоров"я особи, по справам о злочинах проти власності, в сфері обігу наркотичних засобів.