Помилування. Коментар ст. 87

Помилування

Помилування

Помилування. 1. Помилування здійснюється Президентом України стосовно індивідуально визначеної особи.

2. Актом про помилування може бути здійснена заміна засудженому призначеного судом покарання у виді довічного позбавлення волі на позбавлення волі на строк не менше двадцяти п’яти років.

Коментар

1. Помилування – це індивідуальне державно-владне веління у формі вибачення особи, яка вчинила злочин будь-якої тяжкості.

При цьому лише у виняткових випадках може бути помилувано особу, до якої раніше було застосовано амністію, помилування, умовно-дострокове

звільнення від покарання чи заміну невідбутоі частини покарання більш м’яким, відстрочку виконання вироку, якщо вони до погашення або зняття судимості знову вчинили умисний злочин.

Розгляд клопотань про поми*лування засуджених, які не стали на шлях виправлення, відбули незначну частину призначеного їм строку покарання, а

також клопотань осіб, засуджених за особливо тяжкі злочини, здійснюється лише за наявності надзвичайних обставин.

Але загалом надія на поми*лування – важливий стимул для виправлення. Особливо це стосується засуджених до довічного позбавлення волі.

На відміну від амністії акт поми*лування не розрахований на невизначену кількість випадків використання і є персоніфікованим актом одноразового

застосування права щодо конкретної особи або групи індивідуально зазначених в указі Президента осіб.

Підстава звільнення від кримінальної відповідальності

2. Як і амністія, поми*лування у КК розглядається як підстава звільнення і від кримінальної відповідальності (ст. ст, 44 і 85), і від покарання (ст. 87).

При цьому реальна правозастосовча практика, як правило, зорієнтована на непов’язане із звільненням від кримінальної відповідальності помилування засуджених, яке здійснюється у вигляді:

1) заміни довічного позбавлення волі на позбавлення волі на певний строк (згідно з ч. 2 ст87 – на строк не менше двадцяти п’яти років);

2) повного або часткового звільнення від відбування інших, крім довічного позбавлення волі, видів основного, а також додаткового покарання;

3) заміни інших, крім довічного позбавлення волі, видів основного, а також додаткового покарання або його невідбутоі частини більш м’яким покаранням.

Помилування здійснюється Президентом України.

Коло осіб, які мають право клопотати про поми*лування, порядок підготовки матеріалів для розгляду цих клопотань, повноваження Управління з питань

поми*лування Адміністрації Президента України і Комісії при Президентові України у питаннях поми*лування визначаються Положенням про порядок здійснення поми*лування.

Автор: Адвокат з кримінальних справ

Допомога адвоката на досудовому слідстві, в суді, прокуратурі, поліції. кримінальні та цивільні провадження. Предварительна юридична консультація безкоштовно. Харків, Харківська область. Правовий захист по справам о злочинах проти життя та здоров"я особи, по справам о злочинах проти власності, в сфері обігу наркотичних засобів.