Арешт ( неповнолітні ). Коментар ст. 101

Арешт ( неповнолітні )

Арешт.

АрештАрешт ( неповнолітні ) полягає у триманні неповнолітнього, який на

момент постановлення вироку досяг шістнадцяти років, в умовах ізоляції

в спеціально пристосованих установах на строк від п’ятнадцяти до сорока п’яти діб.

Коментар

  1. Неповнолітні повинні відбувати арешт окремо від дорослих засуджених.

Умови відбування арешту неповнолітніми визначаються кримінально-виконавчим законодавством

2. Порівняно з дорослими засудженими тривалість арешту для неповнолітніх істотно скорочена – удвічі мінімальний термін і в чотири рази – максимальний.

3. Аре*шт призначається неповнолітнім, які на момент постановлення вироку досягли 16-річного віку. Сам же злочин, за який призначається арешт, може бути вчинений і до досягнення 16-річного віку. Настання повноліття у період відбування арешту не е підставою для зміни тривалості арешту порівняно з тією, яка обмежена ст. 101.

4. Неповнолітні, які є військовослужбовцями (зокрема, курсанти

військових навчальних закладів), відбувають аре*шт на гауптвахті (ч.2ст. 60).

Відповідальність за втечу з під арешту

5. Відповідальність за втечу з-під арешту настає за ст. 393.

Особливості відбування арешту засудженими військовослужбовцями

Військовослужбовці відбувають арешт на гауптвахті, куди вони направляються в десятиденний строк після одержання розпорядження суду про виконання вироку.

На гауптвахті тримаються роздільно засуджені військовослужбовці (надалі — з.в.) з числа офіцерського складу окремо від інших категорій;

з.в., які мають звання прапорщиків, мічманів, сержантів і старшин окремо від військовослужбовців рядового складу;

з.в., які проходять службу за призовом окремо від з.в., які проходять службу за контрактом.

Порядок та умови відбування арешту з.в. визначаються КВК України та нормативно-правовими актами Міністерства Оборони України.

Під час відбування арешту з.в. не може отримати чергове військове звання, бути призначеним на вищу посаду, переведеним на нове місце служби, звільнений з військової служби (крім непригодності за станом здоров’я).

Але з.в. під час відбування арешту виплачується оклад за поточне військове звання.

За сумлінну поведінку і ставлення до військової служби до з.в. можуть застосовуватися заохочення у виді подяки, дострокового зняття раніше накладеного стягнення чи зарахування часу відбування арешту в загальний строк військової служби повністю або частково.

За порушення порядку відбування покарання до з.в. можуть застосовуватися такі заходи стягнення, як догана чи переведення в одиночну камеру на строк до десяти діб.

Правом застосування заходу заохочення у виді зарахування часу відбування арешту до загального строку військової служби користується лише начальник органу управління Військової служби правопорядку у Збройних Силах України.

Правом застосування інших заходів заохочення і стягнення користуються начальник органу управління Військової служби правопорядку у Збройних силах України і начальник гарнізону.

Громадські та виправні роботи. Коментар ст.100

Громадські та виправні роботи

Громадські та виправні роботи.

1. Громадські роботи можуть бути призначені неповнолітньому у віці

від 16 до 18 .років на строк від тридцяти до ста двадцяти годин і

полягають у виконанні неповнолітнім робіт у вільний від  навчання чи основної роботи час.

Тривалість виконання даного виду покарання не може перевищувати двох годин на день.

Юридическая помощь, защита

2. Виправні роботи можуть бути призначені неповнолітньому в віці від 16 до 18 років за місцем роботи на строк від двох місяців до одного року.

3. Із заробітку Неповнолітнього, засудженого до виправних робіт, здійснюється відрахування в дохід держави в розмірі, встановленому вироком суду, а межах від п’яти до десяти відсотків.

Коментар

1. Громадські роботи можуть бути призначені неповнолітньому з урахуванням обмежень, встановлених в ч. 1 ст. 100. Вони стосуються віку особи, якій

призначається таке покарання, мінімальної і максимальної загальної тривалості громадських робіт для неповнолітніх, їх щоденної тривалості.

2. Виправні роботи можуть бути призначені неповнолітньому, який на момент призначення покарання з дотриманням відповідних вимог законодавства про

працю прийнятий на роботу за трудовим договором (контрактом) постійно чи тимчасово на строк, який відповідає принаймні тривалості призначеного

покарання. Не може призначатися таке покарання тим неповнолітнім, при прийнятті яких на роботу не дотримано вимог трудового законодавства, або які

виконують роботу за цивільно-трудовим договором чи працюють тимчасово, на термін, менший від тривалості виправних робіт.

3. Виправні роботи призначаються, неповнолітнім, які досягли 16-річного віку. Якщо в передбаченому законом порядку було прийнято на роботу особу, яка

досягла 15-річного віку, то їй також може бути призначене покарання у виді виправних робіт.

4. Суворість обмежень, якими супроводжуються виправні роботи для неповнолітніх, менша, ніж такого ж виду покарання для дорослих:

зменшено його максимальний строк до 1 року;
встановлено менші розміри відрахування із заробітку засудженого в дохід держави.
Особливості відбування виправних робіт неповнолітніми встановлюються кримінально-виконавчим законодавством України.

5. Особливості відбування виправних робіт неповнолітніми встановлюються кримінально-виконавчим законодавством України. Громадські та виправні роботи

При цьому мають враховуватися пільги, встановлені для неповнолітніх законодавством про працю. Громадські та виправні роботи

6. За ухилення неповнолітніх від відбування виправних робіт настає кримінальна відповідальність за ч. 2 ст. 389. Громадські та виправні роботи

При цьому неповнолітньому може бути призначено покарання у виді арешту на строк, передбачений ст. 101 для цієї категорії засуджених. Громадські та виправні роботи

КЗП (глава ХХІІІ).

Штраф ( неповнолітні ). Коментар ст.99

Штраф ( неповнолітні )

Штраф ( неповнолітні )

Штраф ( неповнолітні )1. Штраф застосовується лише до неповнолітніх, що мають

самостійний дохід, власні кошти або майно, на яке може бути звернене стягнення.

2. Розмір штрафу встановлюється судом залежно від тяжкості

вчиненого злочину та з урахуванням майнового стану неповнолітнього в межах до п’ятисот встановлених законодавством неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Юридическая помощь, защита

Коментар

1. Кримінальне покарання має особистісний характер. Тому закон передбачає певні заходи проти того, щоб штраф, призначений неповнолітньому, сплачувався за нього батьками чи іншими особами.

[bctt tweet=”Штраф. Адвокат – допомога та захист, свідків, потерпілих. Консультації ” username=”developersz”]

З цією метою встановлено, що штраф застосовується лише щодо неповнолітніх, які можуть його сплатити за рахунок свого доходу, власних коштів або майна, на яке може бути звернене стягнення.

2. Питання, які стосуються призначення штрафу неповнолітньому, а також виникають у зв’язку з ухиленням від його сплати, вирішуються відповідно до ст. 52.

3. Мінімальний розмір штрафу, який призначається неповнолітнім, становить тридцять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (ч. 2 ст. 53).

Максимальний же розмір штрафу для неповнолітнього визначається санкцією статті Особливої частини КК, але не може перевищувати п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

4. У разі неможливості сплати штрафу суд відповідно до ч. 4 ст. 53, може замінити засудженому неповнолітньому у віці від 16 до 18 років несплачену

суму штрафу на покарання у виді громадських робіт із розрахунку десять годин громадських робіт за один встановлений законодавством

неоподатковуваний мінімум доходів громадян, або виправними роботами із розрахунку один місяць виправних робіт за чотири встановлених

законодавством неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Однак тривалість виправних робіт для неповнолітнього і в цьому випадку не може перевищувати одного року.