Незаконне позбавлення волі або викрадення людини

Незаконне позбавлення волі або викрадення людини

Незаконне позбавлення волі або викрадення людини

Незаконне позбавлення волі або викрадення людини1. Незаконне позбавлення волі або викрадення людини-

караються обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той же строк.

2. Ті самі діяння, вчинені щодо малолітнього або з корисливих мотивів, щодо двох або більше осіб або за попередньою змовою групою осіб, або способом,

небезпечним для життя чи здоров’я потерпілого, або таке, що супроводжувалося заподіянням йому фізичних страждань, або із застосуванням зброї, або здійснюване протягом тривалого часу, –

караються обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк.

Адвокаты: юридическая помощь и защита

3. Діяння, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені організованою групою, або такі, що спричинили тяжкі наслідки,-

караються позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років.

Коментар до статті 146 Незаконне позбавлення волі або викрадення людини

1. Об’єктом злочину є особиста воля.

2. З об’єктивної сторони злочин може бути вчинений у двох формах:

1) незаконне позбавлення волі людини;

2) викрадення людини.

Незаконним позбавлення волі є у всіх випадках, коли воно здійснюється не відповідно до Конституції, законів України, а також чинних міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

Жодна людина не може бути позбавлена волі

Жодна людина не може бути позбавлена волі інакше, ніж відповідно до процедури, встановленої законом, зокрема у таких випадках, як:

а) законне ув’язнення людини після її засудження компетентним судом;

б) законний арешт або затримання людини для забезпечення виконання будь-якого обов’язку, передбаченого законом;

в) законний арешт або затримання людини з метою забезпечення її присутності перед компетентним державним органом на підставі обґрунтованої підозри у вчиненні злочину або якщо обґрунтовано визнається за необхідне запобігти вчиненню нею злочину чи зникненню її після його вчинення;

г) затримання неповнолітньої людини на підставі законного розпорядження з метою виховного нагляду або законне затримання неповнолітньої людини з метою забезпечення її присутності перед компетентним державним органом;

д) законний арешт або затримання людини, здійснені з метою запобігання її незаконному в’їзду до країни, або людини, стосовно якої вживаються заходи з метою депортації або екстрадиції.

Позбавлення волі

Позбавлення волі може полягати у триманні особи в місці, де вона взагалі не бажає або більше не бажає перебувати, або в поміщенні її в місце, яке вона не має змоги вільно залишити, хоча бажає цього.

Відтак, обов’язковою ознакою складу злочину у його першій формі є місце.

Ним можуть бути як приміщення (кімната, камера, погріб тощо) чи комплекси приміщень (підвал багатоповерхового будинку, лікарня), так і інші

місця (дах багатоповерхового будинку, транспортний засіб) чи місцевості (скала, острів тощо).

Відповідальність за незаконне позбавленім волі

Відповідальність за незаконне позбавленім волі виключається, коли особі, наприклад, забороняється покидати межі населеного пункту або відвідувати певні місцевості тощо.

Адвокаты: юридическая помощь и защита

У цих випадках може йтися про самоправство (ст. 356).

Способи незаконного позбавлення волі

Способами незаконною позбавлення волі можуть бути будь-які – обман, зловживання довір’ям, відібрання засобів пересування, ключів чи інших необхідних засобів тощо.

Захоплення або тримання особи як заручника і торгівля людьми відображають спеціальні способи незаконного позбавлення волі і кваліфікуються за ст. ст. 147 та 149.

Незаконне позбавлення волі є триваючим злочином.

Тому дії по утриманню потерпілого у стані позбавлення волі, до яких винний приєднався після початку злочину і до його закінчення, є співвиконавством у цьому злочині.

Викрадення людини

Викрадення людини передбачає:

а) відкрите заволодіння нею (коли остання або інші, треті особи, у присутності яких здійснюється викрадення, завідомо для винного розуміють значення

вчинюваних ним злочинних дій. Таке заволодіння може відбутися, скажімо, шляхом грабежу чи розбійного нападу);

б) таємне заволодіння (вчинене за відсутності інших осіб щодо людинні яка не розуміє значення вчинюваних з нею дій у зв’язку з малоліттям, знаходженням у безпорадному стані тощо);

в) заволодіння людиною, вчинене шляхом обману чи зловживання довірою (скажімо, винна особа забирає людину із притулку для старих на підставі підроблених документів);

г) заволодіння людиною в результаті вимушено-добровільноі передачі її винному під погрозою насильства над її батьком, усиновителем, опікуном,

піклувальником, вихователем тощо, або під погрозою насильства над особами, близькими для останніх, або розголошення відомостей, що їх

ганьблять, пошкодження чи знищення їхнього майна. Такий спосіб є близьким до вимагання (ст. 189).

Закінченим злочином викрадення людини є з моменту заволодіння нею і фактичного початку обмеження її волі.

Заволодіння такою, що заблукала і загубилася, дитиною чи іншою особою, не здатною розуміти значення вчинюваних щодо неї дій, в результаті її

знаходження, пов’язане з наступним її утриманням, за наявності певних обставин кваліфікується за ст. 146 як незаконне позбавлення волі, або за ст. 147 як тримання особи як заручника;

або за ст. ст. 14 і 149 як готування до здійснення щодо неї незаконної угоди тощо.

Адвокаты: юридическая помощь и защита

3. Суб’єкт злочину загальний.

особи, які відповідно до закону мають право тримати особу в місці, де вона не бажає перебувати

Проте суб’єктом цього злочину не можуть бути особи, які відповідно до закону мають право тримати особу в місці, де вона не бажає перебувати, або

поміщати її в місце, яке вона не має змоги вільно залишити, але тільки з мотивів піклування про фізичне і психічне здоров’я підопічного чи з інших

суспільне корисних мотивів (батьки, усиновителі, прийомні батьки стосовно своїх рідних, усиновлених чи прийомних дітей, опікуни і піклувальники

стосовно осіб, які перебувають у них під опікою і піклуванням, педагогічні та науково-педагогічні працівники стосовно піднаглядних дітей тощо).

Крім того, правовий обов’язок піклуватися про особу і право з цією метою обмежувати її волю можуть бути покладені на особу договором перевезення,

морського круїзу, договором про надання послуг із забезпечення особистої безпеки особи і т. ін.

Але тривала заборона дитині й батьками протягом відносно тривалого строку (кількох тижнів чи місяців) залишати квартиру, вчинювана як виховний примусовий захід, дає підстави для кваліфікації діяння за ст. 146.

Завідомо незаконні кримінально-процесуальне затримання, привід, арешт і тримання під вартою

Завідомо незаконні кримінально-процесуальне затримання, привід, арешт і тримання під вартою, вчинені працівниками органів дізнання, слідчими та

прокурорами, а так само винесення суддею (суддями) завідомо неправосудного вироку про позбавлення волі, ухвали (постанови) про

направлення неповнолітнього до спеціальної навчально-виховної установи для дітей і підлітків, рішення про адміністративний арешт тощо є злочинами проти правосуддя, передбаченими відповідно ст. ст. 371 і 375.

У деяких інших випадках незаконне позбавлення волі, вчинене службовою особою, має кваліфікуватися за ст. 365 (або 424) як перевищення влади чи службових повноважень.

завідомо незаконне здійснення Незаконне позбавлення волі або викрадення людини

Зокрема це стосується завідомо незаконного здійснення працівниками органів внутрішніх справ, прикордонних військ, управління державної охорони та іншими службовими особами, спеціально уповноваженими на це:

а) адміністративного затримання та наступного тримання особи протягом певного часу;

б) приводу особи, яка входить до групи ризику захворювання на СНІД, хворої на венеричне захворювання, хронічний алкоголізм, наркомана, який вводить

наркотичні засоби шляхом ін’єкцій, громадянина, який ухиляється від призову на військову службу, тощо;

в) дисциплінарного арешту військовослужбовця;

г) затримання неповнолітнього віком до 16 років, який залишився без опікування, з триманням його у приймальнику-розподільнику, притулку для неповнолітніх або центрі медико-соціальної реабілітації;

д) затримання та тримання у спеціальному розподільнику особи, запідозреної у занятті бродяжництвом, або яка ухиляється від виконання

постанови суду про примусове лікування від хронічного алкоголізму або наркоманії, має ознаки вираженого психічного розладу і створює у зв’язку з цим реальну небезпеку для себе і оточуючих тощо;

е) поміщення у штрафний ізолятор особи, яка відбуває покарання у виді позбавлення волі; є) примусово госпіталізації (скажімо, госпіталізації хворих

на туберкульоз, венеричні захворювання, СНІД, лепру, карантинні захворювання тощо).

Незаконне позбавлення волі або викрадення людини

Незаконне позбавлення волі, вчинене не службовими особами, кваліфікуються за ст. 146.

Це стосується і випадків, коли незаконна примусова госпіталізація здійснюється лікарем, який не є службовою особою (не головним лікарем, не

завідуючим відділенням тощо), або коли особа, що не є службовою за змістом ст. 364, використовує для незаконного позбавлення волі приміщення, до яких

вона має доступ у зв’язку з виконанням трудових обов’язків (бокс інфекційної лікарні, камера ізолятора чи гауптвахти, сховище тощо).

Незаконне позбавлення волі, пов’язане з поміщенням завідомо психічно здорової особи в психіатричний заклад, кваліфікується за ст. 151, а якщо таке

поміщення здійснюється не для обстеження стану психічного здоров’я особи, діагностики, лікування і нагляду за нею, а виключно з метою позбавити її волі, – за ст. 146.

4. Суб’єктивна сторона злочину характеризується прямим умислом:

особа усвідомлює, що за законом вона не має права позбавляти волі іншу особу, але бажає це зробити.

мотиви незаконного позбавлення волі Незаконне позбавлення волі або викрадення людини

Мотиви незаконного позбавлення волі можуть бути різні, крім суспільне корисних.

Ставлення особи до тяжких наслідків незаконного позбавлення волі може бути умисним або необережним.

види незаконного позбавлення волі або викрадення людини

5. Кваліфікованими видами незаконного позбавлення волі або викрадення людини є вчинення їх:

І) щодо малолітнього; Незаконне позбавлення волі або викрадення людини

2) із корисливих мотивів; Незаконне позбавлення волі або викрадення людини

3) щодо двох або більше осіб; Незаконне позбавлення волі або викрадення людини

4) за попередньою змовою групою осіб; Незаконне позбавлення волі або викрадення людини

5) способом, небезпечним для життя чи здоров’я потерпілого; Незаконне позбавлення волі або викрадення людини

6) пов’язане із заподіянням потерпілому фізичних страждань; Незаконне позбавлення волі або викрадення людини

7) із застосуванням зброї; Незаконне позбавлення волі або викрадення людини

8) протягом тривалого часу. Незаконне позбавлення волі або викрадення людини

Про поняття малолітній див. коментар до ст. ст. 67 і 115, корисливі мотиви – до ст. 115, насильство, небезпечне для життя чи здоров’я потерпілого – до ст. 187,

попередня змова групи осіб – до ст. 28. Незаконне позбавлення волі або викрадення людини

Під способом, небезпечним для життя чи здоров’я потерпілого слід розуміти такий спосіб незаконного позбавлення волі або викрадення, при якому

створюється реальна загроза загибелі потерпілого або заподіяння йому тілесного ушкодження. Незаконне позбавлення волі або викрадення людини

До фізичних страждань треба відносити біль

До фізичних страждань треба відносити біль, що виникає під час мордування, катування, інших видів фізичного впливу на людський організм, або

внаслідок жорстоких умов утримання у місці позбавлення волі (утримання особи в умовах, які позбавляють її зору, слуху, просторової або часової

орієнтації, утримання в холодному та сирому приміщенні, у приміщенні з постійним та голосним звуком або у підвалі, де на особу нападають

щури, позбавлення сну, харчування і води тощо). Незаконне позбавлення волі або викрадення людини

Оскільки незаконне позбавлення волі є триваючим злочином, фізичні страждання потерпілому можуть бути заподіяні у будь-який час його здійснення. Незаконне позбавлення волі або викрадення людини

Застосування зброї означає фактичне використання її для фізичного впливу на потерпілого, коли цими діями створювалась реальна загроза його здоров’ю

або життю (здійснення прицільного пострілу або інший спосіб використання її бойових властивостей), або для психічного впливу (демонстрування

оголеної вогнепальної зброї, приведення її в бойове положення, прицілювання, поєднане зі словесною погрозою, тощо). Незаконне позбавлення волі або викрадення людини

Фактичні наслідки застосування зброї Незаконне позбавлення волі або викрадення людини

Фактичні наслідки застосування зброї у вигляді заподіяння потерпілому тілесних ушкоджень або смерті вимагають кваліфікації діяння за сукупністю

злочинів, передбачених ч. ч. 2 або 3 ст. 146 і відповідною статтею розділу II Особливої частини КК. Незаконне позбавлення волі або викрадення людини

Тривалий час є оціночною ознакою, наявність чи відсутність якої має визначатися судом з урахуванням конкретного астрономічного строку,

протягом якого особа була позбавлена волі, місця, де вона трималась, способу її утримання, інших конкретних обставин справи та особи потерпілого.

Оскільки викрадення людини є одноактною дією, ця ознака не стосується другої форми розглядуваного злочину. Незаконне позбавлення волі або викрадення людини

Особливі види

6, Особливо кваліфікованими видами розглядуваного злочину є:

1) вчинення його організованою групою; Незаконне позбавлення волі або викрадення людини

2) спричинення ним тяжких наслідків. Незаконне позбавлення волі або викрадення людини

Про поняття організована група див. коментар до ст. 28. Незаконне позбавлення волі або викрадення людини

Поняттям тяжкі наслідки у ст. 146 охоплюється заподіяння потерпілому тяжкого тілесного ушкодження, у т.ч. такого, що мало характер мучення,

тяжке психічне захворювання, переривання вагітності або смерть близької для потерпілого особи внаслідок переживань з приводу його раптового зникнення тощо. Незаконне позбавлення волі або викрадення людини

Умисне заподіяння потерпілому тяжкого тілесного ушкодження, вчинене способом, що має характер особливого мучення,

групою осіб, з метою залякування потерпілого або інших осіб, на замовлення, або таке, що спричинило смерть потерпілого, умисне вбивство, а так само

самогубство неповнолітнього потерпілого внаслідок незаконного позбавлення його волі, кваліфікуються за сукупністю злочинів, передбачених

ч. З ст. 146 і, відповідно, ч. 2 ст. 121, ч. ч. 1 або 2 ст. 115, ч. З ст. 120. Незаконне позбавлення волі або викрадення людини

Незаконне позбавлення волі або викрадення людини

Конституція України (cm. cm. 28-29). Незаконне позбавлення волі або викрадення людини

Конвенція про захист прав і основних свобод людини від 4 листопада 1950 p. Ратифікована Україною 17 липня 1997р. Незаконне позбавлення волі або викрадення людини

Декларація 00Н про захист усіх осіб від насильницького зникнення від 18 грудня 1992р. Незаконне позбавлення волі або викрадення людини

 

Незаконне розголошення лікарської таємниці

Незаконне розголошення лікарської таємниці

Незаконне розголошення лікарської таємниці

Незаконне розголошення лікарської таємниціУмисне розголошення лікарської таємниці особою, якій вона стала

відома у зв’язку з виконанням професійних чи службових

обов’язків, якщо таке діяння спричинило тяжкі наслідки,-

карається штрафом до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів

Юридическая помощь, защита

доходів громадян або громадськими роботами на строк до двохсот сорока годин, або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною

діяльністю на строк до трьох років, або виправними роботами на строк до двох років.

Коментар до статті 145

1. Об’єктом злочину є порядок збереження лікарської таємниці.

2. Його предметом є лікарська таємниця – певним чином задокументована інформація про хворобу, медичне обстеження, огляд та їх результати, інтимну і сімейну сторони життя громадянина.

Лікарську таємницю (інформацію про пацієнта) слід відрізняти від медичної таємниці (інформації для пацієнта).

Остання передбачає відомості про стан здоров’я людини, історію її хвороби, про мету запропонованих досліджень і лікувальних заходів, прогноз

можливого розвитку захворювання, які лікар зобов’язаний надати на вимогу пацієнта, членів його сім’ї або законних представників, за винятком випадків, коли така повна інформація може завдати шкоди здоров’ю пацієнта.

Незаконне розголошення відомостей про проведення медичного огляду на виявлення зараження ВІЛ чи іншої невиліковної інфекційної хвороби та його результатів тягне відповідальність тільки за ст. 132.

Розголошення лікарської таємниці, якщо вона водночас є таємницею слідства, кваліфікується за сукупністю злочинів, передбачених ст. ст. 145 і 387.

Дії у вигляді розголошення лікарської таємниці

3. Об’єктивна сторона злочину характеризується діями у вигляді розголошення лікарської таємниці, їх тяжкими наслідками, а

також причинним зв’язком між цими діями і наслідками. Незаконне розголошення лікарської таємниці

Поняття розголошення означає усну чи письмову розповідь стороннім особам про зміст документів, що містять лікарську таємницю, відповідні

публікації у пресі та інше віддання гласності певних відомостей. Незаконне розголошення лікарської таємниці

Тяжкими наслідками розголошення вказаних відомостей можуть бути визнані самогубство чи самокалічення потерпілого, серйозне загострення

його хвороби внаслідок переживань тощо. Незаконне розголошення лікарської таємниці

Настання таких наслідків розголошення лікарської таємниці, як самогубство потерпілого, заподіяння йому тяжких чи середньої тяжкості тілесних

ушкоджень не охоплюється ст. 145 і за наявності підстав потребує додаткової кваліфікації за ст. ст. 120, 128. Незаконне розголошення лікарської таємниці

4. Суб’єкт злочину спеціальний. Ним є медичні працівники та інші особи, у т. ч. і службові, яким відповідна інформація стала відома у зв’язку з виконанням

професійних чи службових обов’язків. Незаконне розголошення лікарської таємниці

Для кваліфікації злочину не має значення, була така інформація довірена особі (надана за обліковим документом) чи стала відома за інших обставин

(навіть і випадково, але у зв’язку з виконанням професійних чи службових обов’язків – обов’язків лікаря, адвоката, нотаріуса, вихователя, спеціаліста-психолога тощо). Незаконне розголошення лікарської таємниці

5. з суб’єктивної сторони цей злочин характеризується змішаною формою вини: умислом до діяння і необережністю до його наслідків. Незаконне розголошення лікарської таємниці

Конституція України (cm. cm. ЗІ, 32). Основи законодавства України про охорону здоров’я від 19 листопада 1992 p. Незаконне розголошення лікарської таємниці

Закон України “Про інформацію” від 2 жовтня 1992р. (cm. cm. З, 23, 31, 47. 48). Незаконне розголошення лікарської таємниці

Рішення КС у справі щодо офіційного тлумачення статей 3.23, 31, 47, 48 Закону України “Про інформацію” та статті 12 Закону України

“Про прокуратуру (справа К.Устименка)№18/203-97 від З0 жовтня 1997р. Незаконне розголошення лікарської таємниці

Насильницьке донорство

Насильницьке донорство

Насильницьке донорство

Насильницьке донорство1. Насильницьке або шляхом обману вилучення крові у людини з метою використання її як донора –

карається позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на

строк до трьох років або виправними роботами на строк до

двох років, або обмеженням воді на строк до двох років, з штрафом до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян чи без такого.

Юридическая помощь, защита

2. Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені щодо неповнолітнього або особи, яка перебувала в безпорадному стані чи в матеріальній залежності від винного,-

караються обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням воді на строк до трьох років, з позбав ленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

3. Дії, передбачені частинами першою, другою цієї статті, вчинені за попередньою змовою групою осіб або з метою продажу,-

караються позбавленням волі на строк до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Коментар до статті 144

1. Об’єктом злочину є здоров’я особи.

2. Його предметом є тільки кров живої людини і не є ним, зокрема, сперма, а також плазма чи інші компоненти крові, штучно виготовлені замінники крові людини, кров щойно померлої людини тощо.

3. Об’єктивна сторона злочину полягає у насильницькому або вчиненому шляхом обману вилученні крові у людини. Поняттям насильство у ст. 144 охоплюється завдання потерпілому побоїв, заподіяння легких тілесних ушкоджень, зв’язування та вчинення інших подібних насильницьких дій. Про поняття обман див. коментар до ст. ст. 157 і 190.

4. Суб’єкт злочину загальний.

5. З суб’єктивної сторони злочин характеризується прямим умислом і спеціальною метою. Насильницьке донорство

Мета використання людини як донора означає, що вилучену у потерпілого кров винний у подальшому хоче безпосередньо використовувати для

лікування, виготовлення лікарських препаратів або у наукових дослідженнях. Насильницьке донорство

Якщо вилучення крові у потерпілого є способом заподіяння йому тілесних ушкоджень або смерті, діяння слід кваліфікувати за ст. ст. 115, 121, 122 або 125. Насильницьке донорство

6. Кваліфікованими видами злочину є насильницьке або шляхом обману вилучення крові у людини для Її використання як до норської, вчинене щодо:

1) неповнолітнього; Насильницьке донорство

2) особи, яка перебувала в безпорадному стані; Насильницьке донорство

3) особи, яка перебувала в матеріальній залежності від винного (ч. 2 ст. 144), а особливо кваліфікованими:

1) такі самі дії, вчинені за попередньою змовою групою осіб; Насильницьке донорство

2) насильницьке або шляхом обману вилучення крові у людини з метою її продажу (ч. З ст. 144). Насильницьке донорство

Про поняття безпорадного стану і матеріальної залежності див. коментар до ст. ст. 66, 67, 120 і 135, а про поняття попередньої змови групи осіб – ст. 28 і

коментар до неї. Продаж крові означає укладання відповідної угоди купівлі-продажу. Насильницьке донорство

7. Торгівля людьми з наступним насильницьким донорством кро ві охоплюються ч. З ст. 149. Дії, передбачені ст. 144, внаслідок яких потерпілий

був заражений ВІЛ або іншою невиліковною хворобою, додатково кваліфікуються за відповідною частиною ст. 130. Насильницьке донорство

Основи законодавства України про охорону здоров’я від 19 листопада 1992 p. (cm. 46).

Закон України “Про донорство крові та її компонентів від 23 червня 1995р. Насильницьке донорство

Порушення встановленого законом порядку трансплантації органів або тканин людини

Порушення встановленого законом порядку трансплантації органів або тканин людини

Порушення встановленого законом порядку трансплантації органів або тканин людини

Порушення встановленого законом порядку трансплантації органів або тканин людини1. Порушення встановленого законом порядку  трансплантації органів або тканин людини –

 

 

 

карається штрафом до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років,

або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Юридическая помощь, защита

Вилучення у людини шляхом примушування або обману її органів або тканин з метою їх трансплантації
  1. Вилучення у людини шляхом примушування або обману її органів або тканин з метою їх трансплантації –

карається обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той самий строк з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

3. Дії, передбачені частиною другою цієї статті, вчинені щодо особи, яка перебувала в безпорадному стані або в матеріальній чи іншій залежності від винного,-

караються обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні

посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

4. Незаконна торгівля органами або тканинами людини –

карається обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк.

5. Дії, передбачені частинами другою, третьою чи четвертою цієї статті, вчинені за попереднього змовою групою осіб, або участь у транснаціональних організаціях, які займаються такою діяльністю,-

караються позбавленням волі на строк від п’яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади і займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Коментар до статті 143

1. Основним безпосереднім об’єктом злочину є здоров’я особи, а його додатковим обов’язковим об’єктом – залежно від конкретної форми цього

злочину – порядок проведення трансплантації щодо людини або торгівлі органами або тканинами людини.

Гомотрансплантанти

2. Предметом цього злочину є тільки такі анатомічні матеріали людини (гомотрансплантати), як органи і тканини, у т. ч. (крім злочину, передбаченого ч. 2 ст. 143) взяті у мертвої людини.

Не є ним, по-перше, інші анатомічні матеріали (анатомічні утворення, клітини), по-друге, анатомічні матеріали тварини (ксенотрансплантати), по-

третє, кров, її компоненти аутотрансплантати (анатомічні матеріали, взяті у людини для пересадки цій же людині), штучно виготовлені замінники органів і тканин людини.

Вилучення органів чи тканин у живих тварин, що належать до хребетних, може бути кваліфіковане за ст. 299. а вилучення крові у людини-донора – за ст. 144.

Під органами розуміються частини організму людини, що мають певну будову і спеціальне призначення (орган зору, серце, легені, печінка, нирки,

підшлункова залоза з 12-палою кишкою, селезінка тощо), а під тканинами – речовини, що являють собою систему переважно однорідних клітин – м’які

тканини (тверда мозкова оболонка, перикард), тканини опорно-рухового апарату (сухожилки м’язів, фрагменти ребер, колінний і плечовий суглоби

тощо), артеріальні і венозні судини, клапани серця, аорти та інших великих судин, інші тканини (кістковий мозок, шкіра, зуби, трахея тощо).

Питання про те, чи здатні вилучені тканини регенеруватися (відновлюватися), може мати значення тільки для призначення покарання.

Форми злочину

3. Об’єктивна сторона злочину може проявитися у таких формах:

1) порушення встановленого законом порядку трансплантації органів або тканин людини (ч. 1 ст. 143);

2) вилучення у людини шляхом примушування або обману “й органів або тканин (ч. 2 ст. 143);

3) незаконна торгівля органами або тканинами людини (ч. 4 ст. 143);

4) участь у транснаціональних організаціях, які займаються:

а) вилученням у людини шляхом примушування або обману її органів чи тканин з метою їх трансплантації або

б) незаконною торгівлею органами або тканинами людини (ч. 5 ст. 143).

У ст. 143 під трансплантацією розуміється спеціальний метод лікування, що полягає в пересадці реципієнту (особі, для лікування якої” застосовується трансплантація) органа або іншого анатомічного матеріалу, взятих у людини.

Трансплантація з порушенням встановленого законом порядку

Трансплантація здійснюється з порушенням встановленого законом порядку у разі недотримання хоча б однієї із таких умов:

1) існує письмова згода об’єктивно поінформованих донора (якщо донором є жива людина) і реципієнта та батьків чи інших законних представників

реципієнта, якщо ним є особа віком від 15 до 18 років (щодо реципієнта віком до 15 років трансплантація здійснюється за згодою його законних представників).

Ця умова не є обов’язковою лише у невідкладних випадках, коли існує реальна загроза життю реципієнта;

2) є наявними медичні показання (бажаних результатів не може дати використання інших, крім трансплантації, засобів і методів для підтримання

життя, відновлення або поліпшення здоров’я хворого), встановлені консиліумом лікарів відповідного закладу охорони здоров’я чи наукової установи;

3) завдана при трансплантації шкода донору є меншою, ніж та, що загрожувала реципієнту.

Незаконними є також:

а) трансплантація будь-яких органів і тканин, крім тих, що дозволені до трансплантації МОЗ;

б) проведення трансплантації закладами охорони здоров’я чи науковими установами, які не мають право її провадити;

в) взяття органів і тканин у таких категорій живих осіб, як неповнолітні, недієздатні, ув’язнені, особи, які страждають на тяжкі психічні розлади,

мають захворювання, що можуть передатися реципієнту або зашкодити його здоров’ю, особи, які раніше вже надали орган або частину органа для трансплантації;

г) взяття у живого донора іншого гомотрансплантату, крім одного із парних органів або частини органа чи частини тканини;

д) інше порушення встановленого порядку трансплантації.

Процес хірургічного або іншого втручання в організм людини і позбавлення й належного їй органа чи тканини

Під вилученням у людини органів чи тканин розуміється процес хірургічного або іншого втручання в організм людини і позбавлення й належного їй органа чи тканини.

Про поняття примушування й обман див. коментар до ст. ст. 142, 157 і 190.

Наявність родинних генетичних зв’язків між донором і реципієнтом не має значення для кваліфікації цього злочину.

Вилучення у людини органа або тканини, вчинене без примушування або обману, за добровільною згодою потерпілого, який повністю усвідомлює

характер і небезпеку для його життя і здоров’я таких дій (наприклад, потерпілий може щиро погодитися на вилучення у нього ембріональної

тканини, біологічного матеріалу, отриманого внаслідок аборту тощо), кваліфікується за ч. 1 ст. 143, а в разі заподіяння йому внаслідок таких дій

тяжкого або середньої тяжкості тілесного ушкодження – додатково за ст. ст. 121 або 122.

Аналогічно кваліфікується будь-яке порушення встановленого законом порядку трансплантації органів або тканин від живої людини, пов’язане із заподіянням їй тілесних ушкоджень.

Торгівля органами або тканинами людини означає укладання угод, що передбачають їх купівлю-продаж, у т.ч. зовнішньоторговельних.

Згідно з законодавством України укладання таких угод є незаконним у всіх випадках, крім випадків купівлі-продажу кісткового мозку.

До транснаціональних організацій у ч, 5 ст. 143 належать організації, які систематично займаються вилученням у людей шляхом примушування або

обману їх органів чи тканин з метою їх трансплантації реципієнтам, які перебувають в інших країнах, та/або міжнародною незаконною торгівлею органами чи тканинами живих чи померлих людей.

Заборона розглядати людське тіло і його частини як предмет комерційних операцій є всесвітньо визнаним принципом трансплантації органів і тканин

людини, але незаконність стосовно торгівлі вказаними предметами у разі вчинення цих діянь на території України визначається відповідно до законодавства України.

Про поняття вчинення злочину на див. коментар до ст. 6.

Мета злочину – Порушення встановленого законом порядку трансплантації органів або тканин людини

4. Суб’єкт злочину загальний.

5. З суб’єктивної сторони злочин у будь-якій із його форм характеризується прямим умислом.

Для другої його форми обов’язковою є спеціальна мета:

вилучення у людини органів або тканин здійснюється з метою їх трансплантації.

Якщо таке вилучення здійснюється без вказаної мети, діяння підлягає кваліфікації за іншими статтями КК, які передбачають відповідальність за заподіяння тілесних ушкоджень.

При цьому умисне заподіяння тілесного ушкодження, яке супроводжувалось знущанням над особою і вилученням у неї органів чи тканин, утворює

сукупність злочинів, передбачених ст. 296, та. залежно від наслідків ушкодження, – ст.ст. 121, 122 або 125.

Якщо вказане вилучення було поєднане із вбивством потерпілого, слід мати на увазі, що заподіяння великої кількості тілесних ушкоджень, які завідомо

для винного завдавали потерпілому особливих страждань, а так само глумління над трупом, яке виразилося у відрізанні певних органів, судовою

практикою розцінюється як вбивство з особливою жорстокістю і кваліфікується за п. 4 ч. 2 ст. 115.

Та обставина, що потерпілий заздалегідь оформив анатомічний дар, пов’язавши його з настанням власної смерті, не звільняє винного від відповідальності за ст. ст. 115 і 143.

Кваліфікуючою ознакою вилучення органів або тканин

6. Кваліфікуючою ознакою вилучення у людини шляхом примушування чи обману органів або тканин є вчинення його щодо особи, яка перебувала:

а) в безпорадному стані або

б) в матеріальній чи іншій залежності від винного (ч. З ст. 143).

Про поняття безпорадного стану і матеріальної або іншої залежності див. коментар до ст. ст. 66, 67, 120 і 135.

Особливо кваліфікуючою ознакою вилучення у людини шляхом примушування чи обману “й органів або тканин і водночас кваліфікуючою

ознакою незаконної торгівлі органами або тканинами людини (ч. 5 ст. 143) є вчинення цих діянь за попередньою змовою групою осіб.

Про поняття попередньої змови групи осіб див. ст. 28 і коментар до неї.

Торгівля людьми

7. Торгівля людьми з наступним вилученням у людини органів і тканин для їх трансплантації повністю охоплюються ч. З ст. 149.

Якщо ж ці діяння заподіяли смерть потерпілого, вони потребують додаткової правової оцінки і кваліфікуються також, залежно від конкретних обставин справи, за п. п. 2, 4, 6, 9 або 11 ч. 2 ст. 115.

Порушення встановленого законом порядку трансплантації органів або тканин людини

Про заборону купівлі і продажу органів людини. Резолюція ВООЗ WHA 42. 5 від 10 травня 1989р. Порушення встановленого законом порядку трансплантації органів або тканин людини

Основи законодавства України про охорону здоров’я від І9 листопада 1992 p. (cm 47). Порушення встановленого законом порядку трансплантації органів або тканин людини

Закон України “Про трансплантацію.органів та інших анатомічних матеріалів людини від 16 липня 1999р. Порушення встановленого законом порядку трансплантації органів або тканин людини

Постанова KM “Деякі питання реалізації Закону України “Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людині” № 695 від

24 квітня 2000 p. Порушення встановленого законом порядку трансплантації органів або тканин людини

Порядок узяття, зберігання і використання кісткового мозку. Затверджений наказом МОЗ № 96 від 4 травня 2000 p. Порушення встановленого законом порядку трансплантації органів або тканин людини

Інструкція щодо констатації смерті людини на підставі смерті мозку. Порушення встановленого законом порядку трансплантації органів або тканин людини

Інструкція щодо вилучення органів людини в донора-трупа. Порушення встановленого законом порядку трансплантації органів або тканин людини

Перелік органів людини, дозволених до вилучення у донора-трупа. Порушення встановленого законом порядку трансплантації органів або тканин людини

Інструкція щодо вилучення анатомічних утворень, тканин, їх компонентів та фрагментів у донора трупа. Порушення встановленого законом порядку трансплантації органів або тканин людини

Перелік анатомічних утворень, тканин, їх компонентів та фрагментів і фекальних матеріалів, дозволених до вилучення у донора-трупа і мертвого

плоду людини. Затверджені наказом МОЗ № 226 від 25 вересня 2000

p. Порушення встановленого законом порядку трансплантації органів або тканин людини

Незаконне проведення дослідів над людиною

Незаконне проведення дослідів над людиною

Незаконне проведення дослідів над людиною

Незаконне проведення дослідів над людиною1. Незаконне проведення медико-біологічних, психологічних або

інших дослідів над людиною, якщо це створювало небезпеку для її життя чи здоров’я,-

карається штрафом до двохсот неоподатковуваних мінімумів

доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до чотирьох

років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Юридическая помощь, защита

2. Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені щодо неповнолітнього, двох або більше осіб, шляхом примушування або обману, а так само якщо вони спричинили тривалий розлад здоров’я потерпілого, –

караються обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Коментар до статті 142

1. Основним безпосереднім об’єктом злочину є життя або здоров’я особи, його додатковим обов’язковим об’єктом – порядок проведення дослідів над людиною.

2. Об’єктивна сторона злочину характеризується:

1) діями у вигляді незаконного проведення медико-біологічних, психологічних або інших дослідів над людиною;

2) наслідками у вигляді створення небезпеки для її життя чи здоров’я;

3) причинним зв’язком між вказаними діями і наслідками.

Дослід – це експеримент

Дослід – це експеримент, спроба відтворити що-небудь нове, таке, чого раніше не існувало, з метою його випробування.

Відповідно до Конституції та інших законів України незаконними, зокрема, є:

1) медичні, наукові та інші досліди над хворими, ув’язненими, військовополоненими, а терапевтичні експерименти – над людьми, захворювання яких не має безпосереднього зв’язку з метою досліду;

2) будь-які досліди, які провадяться без вільної згоди людини та повної і об’єктивної поінформованості дієздатного пацієнта про стан його здоров’я,

мету запропонованих дослідів, прогноз можливого розвитку захворювання, наявність ризику для життя і здоров’я.

Якщо пацієнт не досяг 15-річного віку, визнаний судом недієздатним або за фізичним станом не може повідомити про своє рішення, досліди можливі

лише за згодою його законних представників (про поняття законних представників див. коментар до ст. 141), а щодо особи віком від 15 до 18 років

чи визнаної обмежено дієздатною – також і за її згодою;

3) медико-біологічні досліди над людиною, які не відповідають сукупності таких умов:

а) наявність суспільне корисної мети;

б) наукова обґрунтованість;

в) переваги Їх можливого успіху над ризиком спричинення тяжких наслідків для здоров’я або життя;

г) гласність;

д) проведення їх тільки в акредитованих закладах охорони здоров’я.

3. Суб’єкт злочину спеціальний. Ним є лікар або службова особа закладу охорони здоров’я чи наукового закладу.

4. З суб’єктивної сторони злочин характеризується умисною формою вини. Ставлення винного до наслідків у вигляді тривалого розладу здоров’я потерпілого може характеризуватися непрямим умислом або необережністю.

Кваліфікація видів злочину – Незаконне проведення дослідів над людиною

5. Кваліфікованими видами злочину є вчинення його:

1) щодо неповнолітнього;

2) двох або більше осіб;

3) шляхом примушування або обману, а так само

4) спричинення ним тривалого розладу здоров’я потерпілого.

Неповнолітнім є особа, яка не досягла 18-річного віку. Незаконне проведення дослідів над людиною

Про поняття обман див. коментар до ст. ст. 157 і 190. Незаконне проведення дослідів над людиною

Під примушуванням слід розуміти дії, пов’язані із застосуванням психічного чи фізичного (у т. ч. такого, що потягло наслідки у вигляді легкого тілесного

ушкодження) насильства до потерпілого і спрямовані на те, щоб у такий спосіб схилити їх до надання згоди на проведення дослідів над ним. Незаконне проведення дослідів над людиною

Поняттям тривалий розлад здоров’я потерпілого у ст. 142 охоплюються наслідки у вигляді спричинення тілесного ушкодження середньої тяжкості,

заподіяного умисно або через необережність, а так само тяжкого тілесного ушкодження, заподіяного через необережність. Незаконне проведення дослідів над людиною

Спричинення потерпілому тяжкого тілесного ушкодження, якщо винний передбачав такі наслідки і свідомо припускав їх настання, потребує

додаткової  кваліфікації за ст. 121. Незаконне проведення дослідів над людиною

Незаконне проведення дослідів над людиною, якщо винний при цьому бажав настання смерті потерпілого, кваліфікується тільки за відповідною частиною ст. 115. Незаконне проведення дослідів над людиною

Конституція України (ст. 28). ЦК(ст.ст. 11-16). Незаконне проведення дослідів над людиною

Основи законодавства України про охорону здоров’я від 19 листопада 1992 р. (ст ст 38-40, 43-51. 78). Незаконне проведення дослідів над людиною