Умисне вбивство, вчинене в стані сильного душевного хвилювання

Умисне вбивство, вчинене в стані сильного душевного хвилювання

Умисне вбивство, вчинене в стані сильного душевного хвилювання.

Умисне вбивство, вчинене в стані сильного душевного хвилюванняУмисне вбивство, вчинене в стані сильного душевного хвилювання,

що раптово виникло внаслідок протизаконного насильства,

систематичного знущання або тяжкої образи з боку потерпілого,-

карається обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк.

Юридическая помощь, защита

Умисне вбивство, вчинене в стані сильного душевного хвилювання Коментар до статті 116.

1. Умисне вбивство, передбачене ст. 116, як і умисні вбивства, передбачені ст, ст. 117 і 118, належить до привілейованих складів умисних вбивств.

Пом’якшення кримінальної відповідальності за цей вид умисного вбивства викликане такими обставинами:

1) суспільно небезпечне діяння особи спровоковане протизаконним насильством, систематичним знущанням або тяжкою образою з боку потерпілого;

2) суб’єктивна сторона складу даного злочину характеризується особливим емоційним станом суб’єкта – його сильним душевним хвилюванням, а умисел на позбавлення життя потерпілого виникає раптово і реалізується негайно.

Життя особи

2. Об’єкт злочину – життя особи.

3. Об’єктивна сторона злочину характеризується:

1) діями – посяганням на життя іншої особи;

2) наслідками у вигляді смерті людини;

3) причинним зв’язком між зазначеними діями та наслідком, а також

4) часом і певною обстановкою вчинення злочину.

Про поняття смерті людини див. коментар до ст. 115.

Сильне душевне хвилювання

Сильним душевним хвилюванням (фізіологічним афектом) є раптовий емоційний процес, викликаний поведінкою потерпілого, що протікає швидко і бурхливо, та

певною мірою здатність особи усвідомлювати свої дії і керувати ними. Фізіологічний афект не розглядається як медичний критерій неосудності,

оскільки не є видом іншого хворобливого стану психіки. Така особа є, по суті, обмежено осудною (див. коментар до ст. 20). Фізіологічний афект потрібно

відрізняти від патологічного афекту, який є тимчасовим розладом психічної діяльності, що слугує підставою для визнання особи неосудною.

Таким, що виник раптово, визнається стан сильного душевного хвилювання, процес виникнення і протікання якого характеризується неочікуваністю, миттєвістю, бурхливістю, швидкоплинністю.

Закон не уточнює, яким саме за характером має бути застосовуване потерпілим насильство.

Таким чином, насильство, внаслідок якого виникає стан сильного душевного хвилювання, може бути як фізичним (заподіяння тілесних ушкоджень, побої),

так і психічним (погроза заподіяти фізичну, моральну чи майнову шкоду).

Поняттям насильства

Поняттям насильства у складі цього злочину охоплюються і буд-які інші дії насильницького характеру (незаконне позбавлення волі,

зґвалтування, задоволення статевої пристрасті неприродним способом тощо). Основна вимога, яка пред’являється до насильства у складі розглядуваного

злочину,- спроможність викликати в особи стан сильного душевного хвилювання.

Що стосується погроз, то очевидно, що найбільшу потенційну можливість у цьому плані мають найнебезпечніші види погрози, зокрема погроза вбивством,

зґвалтуванням, задоволенням статевої пристрасті неприродним способом, знищенням майна, заподіянням тяжких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень.

Встановлення реальної можливості спричинення тим чи іншим насильством, як і тяжкою образою, ставу сильного душевного хвилювання є питанням факту, яке

повинно вирішуватись з урахуванням всіх обставин справи (характеру дій потерпілого, особливостей психічного стану винного, характеру відносин

потерпілого з винним, обстановки, за якої застосовувалося насильство чи завдавалася тяжка образа, тощо).

Насильство, яке викликає у винного стан сильного душевного хвилювання, обов’язково має бути протизаконним.

Протизаконність

Протизаконний характер означає, що потерпілий не мав за законом права у даному випадку застосовувати таке насильство.

Протизаконність дій потерпілого у даному випадку виступає причиною виникнення у винного специфічного емоційно-психологічного стану, який, у свою

чергу, викликає відповідну його реакцію у вигляді заподіяння тяжкого тілесного ушкодження.

Іншими словами, якби потерпілий не вчиняв протизаконних дій щодо винного чи інших осіб, винний, у свою чергу, не вчинив би протиправних дій щодо нього.

Причиною виникнення стану сильного душевного хвилювання може бути протизаконне насильство з боку як приватної, так і службової особи, у т.ч. тієї,

яка за своєю посадою чи характером виконуваних повноважень наділена законом правом застосовувати насильство до громадян (це, наприклад, працівники міліції,

СБ, члени громадських формувань з охорони громадського порядку, працівники виправно-трудових установ).

Систематичне знущання

Систематичне знущання – особливо цинічне глузування, кепкування над особою, образа дією чи словом, що мають багаторазовий (три і більше епізодів) характер.

Тяжка образа

Тяжка образа – умисне грубе приниження честі і гідності суб’єкта, яке може бути вчинене у будь-якій формі – усно, письмово, дією.

До тяжкої образи слід також відносити явно непристойну поведінку потерпілого, що особливо принижує честь і гідність суб’єкта або його близьких.

Важливе значення для оцінки образи як такої, що є тяжкою, мають емоційні особливості суб’єкта, сприйняття ним факту образи.

Умисне вбивство, вчинене в стані сильного душевного хвилювання у випадку, коли умисне вбивство вчинене після того, як стан сильного душевного

хвилювання пройшов, вчинене залежно від обставин справи необхідно кваліфікувати за відповідною частиною ст. 115. Умисне вбивство, вчинене в стані сильного душевного хвилювання.

Поведінка потерпілого у цьому випадку є обставиною, що істотно знижує суспільну небезпечність злочину і пом’якшує покарання (п. 7 ст. 66). Умисне вбивство, вчинене в стані сильного душевного хвилювання

Виключання відповідальності особи

Виникнення стану сильного душевного хвилювання внаслідок застосування до особи насильства на законних підставах (наприклад, при затриманні й

працівниками міліції у разі вчинення нею злочину чи іншого правопорушення) або ж не в результаті систематичного знущання або тяжкої образи виключає

відповідальність особи, яка в такому стані умисно вчинила вбивство, за ст. 116. Умисне вбивство, вчинене в стані сильного душевного хвилювання

Якщо вбивство вчинене після того, коли стан сильного душевного хвилювання пройшов, дії винного слід кваліфікувати за ст. 115. Умисне вбивство, вчинене в стані сильного душевного хвилювання

Протиправна поведінка потерпілого в такому разі може бути визнана обставиною, яка пом’якшує покарання. Умисне вбивство, вчинене в стані сильного душевного хвилювання

Обов’язковою ознакою об’єктивної сторони злочину е час його вчинення.

Цей злочин може бути вчинений лише тоді, коли винний перебуває у стані сильного

душевного хвилювання. Найчастіше такий стан є короткочасним і триває всього декілька хвилин. Умисне вбивство, вчинене в стані сильного душевного хвилювання

Злочин вважається закінченим з моменту заподіяння вбивства. Умисне вбивство, вчинене в стані сильного душевного хвилювання

Суб’єктом злочину

4. Суб’єктом злочину є осудна особа, яка досягла 14-річного віку і перебувала під час вчинення злочину у стані сильного душевного хвилювання, що раптово

виникло внаслідок протизаконного насильства, систематичного знущання чи тяжкої образи з боку потерпілого. Умисне вбивство, вчинене в стані сильного душевного хвилювання

Прямий або не пряґмий умисел

5. Суб’єктивна сторона характеризується прямим або непрямим умислом.

Психічне ставлення особи при вчиненні цього злочину характеризують дві особливості:

1) умисел завжди є таким, що раптово виник, і афектованим; Умисне вбивство, вчинене в стані сильного душевного хвилювання

2) емоційний стан винної особи характеризується сильним душевним хвилюванням, що певною мірою знижує її здатність усвідомлювати свої дії або

керувати ними. Умисне вбивство, вчинене в стані сильного душевного хвилювання

Постанова ПВС “Про судову практику в справах про злочини проти життя і здоров’я людини” № 1 від 1 квітня 1994 р. Умисне вбивство, вчинене в стані сильного душевного хвилювання

 

Автор: Адвокат з кримінальних справ

Допомога адвоката на досудовому слідстві, в суді, прокуратурі, поліції. кримінальні та цивільні провадження. Предварительна юридична консультація безкоштовно. Харків, Харківська область. Правовий захист по справам о злочинах проти життя та здоров"я особи, по справам о злочинах проти власності, в сфері обігу наркотичних засобів.