Катування

Катування

Катування

Катування1. Катування, тобто умисне заподіяння сильного фізичного

болю або фізичного чи морального страждання шляхом нанесення

побоїв, мучення або інших насильницьких дій з метою

спонукати потерпілого або іншу особу вчинити дії, що суперечать їх

волі,- карається позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років.

Юридическая помощь, защита

2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб,- караються позбавленням волі на строк від п’яти де десяти років.

Коментар до статті 127.

1. Основним безпосереднім об’єктом катування є здоров’я, а додатковим обов’язковим – воля, честь і гідність особи.

2. З об’єктивної сторони цей злочин характеризується:

1) діями – нанесенням побоїв, мученням або іншими насильницькими діями;  2) наслідками у вигляді заподіяння сильного фізичного болю або фізичного чи морального страждання;

3) причинним зв’язком між вказаними діями і наслідками.

Про поняття побої див. коментар до ст. 126.

Мучення

Мучення (або заподіяння мук) – це дії, пов’язані з тривалим позбавленням людини їжі, пиття чи тепла, утриманням її в шкідливих для здоров’я умовах

(наприклад, в умовах, які позбавляють людину будь-якого із її природних почуттів – зору, слуху, просторової або часової орієнтації) тощо.

До інших насильницьких дій можуть бути віднесені різні посягання на статеву недоторканість особи, дії, характерні для мордування (про поняття

мордування див. коментар до ст. 126), а також інші подібні дії, серед яких найбільш поширеними є підвішування тіла, придушування, тривала ізоляція,

вплив на людину постійним та голосним звуком, примушування їсти неїстівні речовини тощо.

Усі подібні дії супроводжуються стресом, почуттям жаху чи неспокою і здатні принизити особу, зламати її морально.

Якщо вказані дії були поєднані з позбавленням людини волі, зґвалтуванням, насильницьким задоволенням статевої пристрасті неприродним способом, то

вчинене підлягає кваліфікації за сукупністю злочинів, передбачених ст. ст. 127 і, відповідно, 146, 152, 153.

Завдання побоїв і мордування під час катування повністю охоплюється ст. 127.

3. Суб’єкт катування загальний. Насильницькі дії, вчинені службовнми особами з метою спонукання потерпілого до дій, що суперечать його волі, можуть бути кваліфіковані, зокрема, за ст. ст. 365 (424) або 373.

4. З суб’єктивної сторони злочин характеризується прямим умислом.

Мета насильницьких дій при катуванні

Метою насильницьких дій при катуванні є намагання примусити потерпілого або іншу особу до дій, що суперечать їхній волі, наприклад, надати певні відомості чи зробити визнання, вчинити самокалічення тощо.

Якщо такі дії вчинені з метою отримати чуже майно чи право на майно, вони кваліфікуються за ст. 189, з метою протидії законній господарській діяльності

– за ст. 206, а з метою примушування потерпілого до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов’язань – за ст. 355.

5. Кваліфікуючими ознаками цього злочину є вчинення його повторно або за попередньою змовою групою осіб. Про поняття ловторності і попередньої змови групи осіб див. коментар до ст. ст. 32 і 28.

Конституція України (ст. 28).

Загальна декларація прав людини від 10 грудня 1948p. (cm.5).

Міжнародний пакт про громадянські та політичні права від 16 грудня 1966р.(ст.ст. 7 і 10). Ратифікований CРCP 18 вересня 1973р.

Європейська конвенція з прав людини від 4 листопада 1550 p. Ратифікована Україною 17 липня 1997 (cт. 3)

Правила судово-медичного визначення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень. Затверджені наказом МОЗ № 6 від 17 січня 1995р. (п. 3).

Автор: Адвокат з кримінальних справ

Допомога адвоката на досудовому слідстві, в суді, прокуратурі, поліції. кримінальні та цивільні провадження. Предварительна юридична консультація безкоштовно. Харків, Харківська область. Правовий захист по справам о злочинах проти життя та здоров"я особи, по справам о злочинах проти власності, в сфері обігу наркотичних засобів.