Неналежне виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей

Неналежне виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей

Неналежне виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей

Неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей1. Невиконання або неналежне виконання професійних чи

службових обов’язків щодо охорони життя та здоров’я

неповнолітніх внаслідок недбалого або несумлінного до них

ставлення, якщо це спричинило істотну шкоду здоров’ю потерпілого,-

карається штрафом до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк до двохсот сорока годин, або

позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Юридическая помощь, защита

2. Ті самі дії, якщо вони спричинили смерть неповнолітнього або інші тяжкі наслідки,-

караються обмеженням волі на строк до чотирьох років або позбавленням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Коментар до статті 137

1. Об’єкти цього злочину і злочинів, передбачених ст. ст. 135 і 136, аналогічні.

2. З об’єктивної сторони цей злочин полягає у невиконанні або неналежному виконанні особою своїх професійних чи службових обов’язків щодо охорони

життя та здоров’я неповнолітніх, що спричинило істотну шкоду здоров’ю потерпілого.

Про поняття невиконання або неналежне виконання службових обов’язків див. коментар до ст. 367. Під істотною шкодою здоров’ю потерпілого у ст. 137

розуміються наслідки у вигляді заподіяння неповнолітньому легкого тілесного ушкодження.

3. Суб’єктом злочину є особа, на яку покладено професійні чи службові обов’язки щодо охорони життя та здоров’я неповнолітніх.

Невиконання службовою особою професійних чи службових обов’язків щодо охорони життя та здоров’я інших осіб через недбале або несумлінне

ставлення до цих обов’язків за наявності підстав тягне відповідальність за ст. ст. 367 або 425.

Професійні обов’язки щодо охорони життя та здоров’я неповнолітніх виконують, наприклад, певні категорії працівників закладів вищої, загальної

середньої, професійно-технічної та позашкільної освіти, лікувально-оздоровчих закладів для дітей, дитячих будинків, притулків і приймальників-

розподільників для неповнолітніх, прийомні батьки і батьки-вихователі дитячих будинків сімейного типу, деякі працівники підприємств у сфері

туристичної діяльності тощо.

Про поняття службової особи див. ст, 364 і коментар, викладений у Загальних положеннях до розділу XVII Особливої частини КК.

Невиконання або неналежне виконання службовою особою підприємства, установи або організації вимог нормативно-правових актів щодо охорони

праці неповнолітніх, якщо це заподіяло шкоду здоров’ю неповнолітнього, кваліфікується за ст. 271.

Необережність

4. 3 суб’єктивної сторони злочин характеризується тільки необережністю.

Про поняття недбале або несумлінне ставлення до своїх обов’язків див. коментар до ст. 367.

5. Кваліфікуючими ознаками злочину (ч. 2 ст. 137) є смерть не| повнолітнього або інші тяжкі наслідки. При цьому смерть непов,| нолітнього може настати

як внаслідок злочинних дій інших осіб, так і внаслідок нещасного випадку (наприклад, утоплення, падіння у прірву) або самогубства. До інших тяжких

наслідків слід відносити заподіяння потерпілому тяжкого або середньої тяжкості тілесного ушкодження, зникнення його безвісти тощо.

Закон України “Про органи і служби у справах неповнолітніх та спеціальні установи для неповнолітніх” від 24 січня !995р. (ст.11).

Закон України “Про туризм від 15 вересня 1995р. (cm. cm. 26-28). Неналежне виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей

Закон України ‘Про освіту” від 23 березня 1996 p. (cm. 56).Неналежне виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей

Закон України ‘Про професійно-технічну освіту” від 10 лютого 1998р.Неналежне виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей

Закон України ‘Про загальну середню освіту” від 13 травня І999 р.Неналежне виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей

Закон України ‘ Про позашкільну освіту” від 22 червня 2000р.Неналежне виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей

Закон України ‘Про охорону дитинства” від 26 квітня 2001 р.Неналежне виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей

Закон України ‘Про дошкільну освіту” від 11 липня 2001 р.Неналежне виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей

Положення про дитячий будинок сімейного типу. Затверджене постановою KM № 267 від 27 квітня 1994р. Неналежне виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей

Автор: Адвокат з кримінальних справ

Допомога адвоката на досудовому слідстві, в суді, прокуратурі, поліції. кримінальні та цивільні провадження. Предварительна юридична консультація безкоштовно. Харків, Харківська область. Правовий захист по справам о злочинах проти життя та здоров"я особи, по справам о злочинах проти власності, в сфері обігу наркотичних засобів.