Зловживання опікунськими правами

Зловживання опікунськими правами

Зловживання опікунськими правами

Зловживання опікунськими правами

Використання опіки чи піклування з корисливою метою на шкоду

підопічному (зайняття житлової площі, використання майна тощо)-

карається штрафом до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів

доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років.

Юридическая помощь, защита

Коментар до ст. 167

Об”єкт злочину

1. Об’єктом злочину є майнові та інші права осіб, стосовно яких встановлено опіку чи піклування.

Потерпілі

2. Потерпілим від цього злочину закон визнає підопічного, тобто особу, над якою встановлено опіку або піклування.

Об”єктивна сторона злочину Зловживання опікунськими правами

3. З об’єктивної сторони цей злочин полягає у використанні опіки чи піклування на шкоду підопічному, що суперечить призначенню інституту опіки та піклування.

Використання опіки чи піклування на шкоду підопічному передбачає вчинення опікуном чи піклувальником будь-яких дій або бездіяльності, якими підопічному може бути заподіяна шкода.

Формами такого використання закон називає, зокрема, зайняття житлової площі та використання майна.

Іншими формами використання опіки чи піклування на шкоду підопічному можуть бути, наприклад:

  • укладення невигідних для підопічного угод;
  • розпоряджання доходами підопічного не на його користь;
  • управління його майном з порушенням установлених правил;
  • відмова від належних підопічному майнових прав; розподіл, обмін, відчуження житла на його шкоду;
  • видача письмових зобов’язань, які покладають на підопічного не вигідні для нього обов’язки.

Шкода, яка може бути заподіяна підопічному внаслідок зловживання опікунськими правами, найчастіше має матеріальний характер.

Злочин вважається закінченим з моменту вчинення зазначених у диспозиції ст. 167 дій, незалежно від того, чи спричинили вони негативні наслідки для підопічного.

Суб”єкт злочину Зловживання опікунськими правами

4. Суб’єкт злочину спеціальний. Ним можуть бути лише опікуни та піклувальники.

Суб”єктивна сторона злочину Зловживання опікунськими правами

5. З суб’єктивної сторони злочин характеризується прямим умислом. Обов’язковою ознакою суб’єктивної сторони є корислива мета.

Зловживання опікунськими правами

КЩС (ст. 128-157).

Закон України “Про охорону дитинства” від 26 квітня 2001 р. (ст. 17).

Правила опіки і піклування в Українській РСР. Затверджені наказом МЮ УРСР, Міносвіти УРСР, МОЗ УРСР. Мінсоцзабезпечєння УРСР від 15липня 1971 р.

Автор: Адвокат з кримінальних справ

Допомога адвоката на досудовому слідстві, в суді, прокуратурі, поліції. кримінальні та цивільні провадження. Предварительна юридична консультація безкоштовно. Харків, Харківська область. Правовий захист по справам о злочинах проти життя та здоров"я особи, по справам о злочинах проти власності, в сфері обігу наркотичних засобів.