Примушування до участі у страйку або перешкоджання участі у страйку

Примушування до участі у страйку або перешкоджання участі у страйку

Примушування до участі у страйку або перешкоджання участі у страйку

Примушування до участі у страйку або перешкоджання участі у страйку

Примушування до участі у страйку або перешкоджання участі у страйку шляхом насильства чи

погрози застосування насильства або шляхом інших незаконних дій –

карається штрафом до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів

Юридическая помощь, защита

доходів громадян або громадськими роботами на строк від ста двадцяти до двохсот сорока годин, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.

Коментар до ст. 174

Об”экт злочину Примушування до участі у страйку або перешкоджання участі у страйку

1. Об’єктом злочину є право людини, що працює, на страйк для захисту своїх економічних і соціальних інтересів.

Відповідно до ст. 44 Конституції України, ніхто не може бути примушений до участі або неучасті у страйку.

Потерпілі Примушування до участі у страйку або перешкоджання участі у страйку

2. Потерпілим від злочину є працівник, який відповідно до закону має право на страйк.

Законодавством забороняється певним категоріям працюючих брати участь у страйку.

Це, зокрема, стосується працівників (крім технічного та обслуговуючого персоналу) органів прокуратури, суду, органів державної влади, безпеки та

правопорядку, у т. ч. працівників міліції, військовослужбовців усіх військових формувань, державних службовців.

Об”єктивна сторона злочину

3. Об’єктивна сторона злочину може проявлятися у двох формах:

1) примушуванні до участі у страйку;

2) перешкоджанні участі у страйку.

Такі примушування та перешкоджання є кримінально караними, якщо вони вчинюються одним із зазначених у ст. 174 способів, а саме, шляхом:

1) насильства;

2) погрози застосування насильства;

3) інших незаконних дій.

Страйк – це тимчасове колективне добровільне припинення роботи працівниками (невихід на роботу, невиконання своїх трудових

обов’язків) підприємства, установи, організації (структурного підрозділу) з метою вирішення колективного трудового спору (конфлікту).

Страйк застосовується як крайній засіб (коли всі інші можливості вичерпано) вирішення колективного трудового спору (конфлікту) у зв’язку з відмовою

власника або уповноваженого ним органу (представника) задовольнити вимоги найманих працівників або уповноваженого ними органу, профспілки, об’єднання профспілок чи уповноваженого нею (ними) органу.

Порядок здійснення права на страйк встановлюється законом.

Примушування

Під примушуванням до участі у страйку розуміється домагання від потерпілого взяти участь у страйку шляхом насильства чи погрози

застосування насильства або шляхом інших незаконних дій (наприклад, видання наказу чи розпорядження).

Залучення працівника до участі у страйку шляхом обману, підкупу, задобрювання (обіцянням заохотити по службі тощо) або в інший спосіб,

який не містить елементу примусу, не утворює складу цього злочину. Водночас, скажімо, поєднання насильства з підкупом слід розглядати як примушування.

Перешколжання

Перешкоджання участі у страйку – це вчинення фізичного чи психічного насильства або інших незаконних дій, які утруднюють або

унеможливлюють участь працівника, що має право на страйк, у законному страйку.

Поняттям “інші незаконні дії” при вчиненні злочину у цій формі охоплюються будь-які дії, які суперечать закону (наприклад, підкуп, погроза

незаконно звільнити з роботи чи притягти до юридичної відповідальності, обмеження волі).

Не утворює складу злочину, передбаченого ст. 174, створення перепон участі у страйку, коли його проведення є незаконним – за умов, якщо припинення

працівниками роботи створює загрозу життю і здоров’ю людей, довкіллю або перешкоджає запобіганню стихійному лиху, аваріям, катастрофам, епідеміям та епізоотіям чи ліквідації їх наслідків.

У разі, якщо примушування до участі у страйку чи перешкоджання участі у страйку становлять дії, які самі собою утворюють склад відповідного злочину

(наприклад, нанесення тілесних ушкоджень, погроза вбивством, перевищення влади або службових повноважень), вчинене слід кваліфікувати за сукупністю злочинів (наприклад, за ст. 174 і ч. 2 ст. 122).

Для визнання злочину закінченим не вимагається, щоб в результаті вчинення винним дій потерпілий взяв участь у страйку (при примушуванні) або не взяв

участі у страйку (при перешкоджанні). Момент його закінчення пов’язується із самим фактом вчинення дій, описаних у ст. 174.

Суб”єкт злочну, суб”єктивна сторона злочину

4. Суб’єкт злочину – загальний. Вчинення цього злочину службовою особою за наявності підстав може додатково кваліфікуватися як відповідний злочин у сфері службової діяльності.

5. Суб’єктивна сторона злочину характеризується прямим умислом.

Примушування до участі у страйку або перешкоджання участі у страйку

Конституція України (ст. 44).Примушування до участі у страйку або перешкоджання участі у страйку

Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права від 16 грудня 1966 р. (ст. 8).Примушування до участі у страйку або перешкоджання участі у страйку

Закон України “Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)” від 3 березня 1998 р. (розділ III).Примушування до участі у страйку або перешкоджання участі у страйку

Закон України “Про міліцію” від 20 грудня 1990 р. (ст. 18). Примушування до участі у страйку або перешкоджання участі у страйку

Закон України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей” від 20 грудня 1991 р. (ст. 5).Примушування до участі у страйку або перешкоджання участі у страйку

Закон України “Про державну службу” від 16 грудня 1993 р. (ст. 16).Примушування до участі у страйку або перешкоджання участі у страйку

Автор: Адвокат з кримінальних справ

Допомога адвоката на досудовому слідстві, в суді, прокуратурі, поліції. кримінальні та цивільні провадження. Предварительна юридична консультація безкоштовно. Харків, Харківська область. Правовий захист по справам о злочинах проти життя та здоров"я особи, по справам о злочинах проти власності, в сфері обігу наркотичних засобів.