Обчислення строків покарання.Коментар ст.73

Обчислення строків покарання

Обчислення строків покарання

Обчислення строків покарання. Строки покарання обчислюються відповідно в роках, місяцях та годинах.

При заміні або складанні покарань, а також у разі зарахування попереднього ув’язнення допускається обчислення строків покарання у днях.

За загальним правилом, обчислення строків покарання провадиться в роках та місяцях.

Винятком із цього правила є громадські роботи, строк яких обчислюється у годинах.

Обчислення строків покарання у днях допускається:

а) при заміні (ст. ст. 74, 82, 83, 85, 86, 90) або складанні (ст. ст. 70-72) покарань;

б) уразі зарахування попереднього ув’язнення (ч. 5 ст. 72).

[bctt tweet=”Обчислення строків покарання. Адвокати. Допомога та захист.” username=”developersz”]

Строкові покарання обчислюються в різних одиницях, якими виступають:

1) роки (позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, обмеження волі, позбавлення волі на певний строк),

2) місяці і роки (виправні роботи, службові обмеження для військовослужбовців, тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців),

3) місяці (арешт),

4) години (громадські роботи).

Отже, строки покарань не можуть обчислюватись у неділях, декадах тощо.

У певних випадках може виникнути потреба в обчисленні строкових покарань в одиницях вимірювання, відмінних від перелічених вище, у тому числі у днях.

Відповідно до ст. 73 КК обчислення строків покарання у днях допускається при:

1) заміні покарання іншим (наприклад, статті 82, 85 КК);

2) складанні остаточного покарання (здійснюється, як уже зазначалось, при призначенні остаточного покарання за сукупністю злочинів і сукупністю вироків);

3) зарахуванні попереднього ув’язнення у порядку застосування ч. 5 ст. 72 КК.

Насправді необхідність обчислення строку покарання у днях може виникати й в інших випадках, передбачених Загальною частиною КК, зокрема:

при зарахуванні у строк покарання часу, протягом якого до особи, звільненої від покарання за хворобою на підставі ч. 1 ст. 84 КК, застосовувались примусові заходи медичного характеру (ч. 4 ст. 84 КК);

при зарахуванні у строк відбування покарання часу, протягом якого засуджена жінка (вагітна або жінка, яка має дитину віком до трьох років), не відбувала покарання (ч. 4 ст. 83 КК). З огляду на зазначене ст. 73 КК потребує уточнення.

Перспективними напрямами подальших теоретичних досліджень проблематики призначення покарання є, зокрема:

осмислення законодавчих новел, пов’язаних із призначенням такого покарання, як штраф;

вироблення підходів, спрямованих на звуження меж суддівського розсуду при призначенні покарання (у тому числі при виборі принципу остаточного покарання за сукупністю злочинів і сукупністю вироків), визначення напрямів формалізації правил призначення покарання;

пошук шляхів подолання існуючого стану речей, за якого всебічне врахування судом особи винного фактично призводить до ігнорування вичерпного переліку обтяжуючих покарання обставин;

з’ясування того, як на обрання конкретної міри покарання має впливати думка потерпілого від злочину та яким чином врахування цього фактора повинно бути відображене у КК;

уточнення переліків обставин, які пом’якшують та обтяжують покарання, та змісту окремих з них; обґрунтування законодавчого уточнення підстави призначення більш м’якого покарання, ніж передбачене санкцією, що дозволило б уніфікувати відповідну правозастосовну практику.