Правові підстави та порядок звільнення від кримінальної відповідальності.Коментар ст.44

Правові підстави та порядок звільнення від кримінальної відповідальності

Правові підстави та порядок звільнення від кримінальної відповідальностіПравові підстави та порядок звільнення від кримінальної відповідальності. 1. Особа, яка вчинила злочин, звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених цим Кодексом, а також на підставі закону України про амністію чи акта помилування.

2. Звільнення від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених цим Кодексом, здійснюються виключно судом. Порядок звільнення від кримінальної відповідальності встановлюється законом.

Коментар

Звільнення від кримінальної відповідальності – це врегульована кримінальним і кримінально-процесуальним законодавством відмова держави в особі компетентних органів від засудження особи, яка вчинила злочин, від застосування до неї кримінально-правових засобів примусового характеру. Про поняття кримінальної відповідальності див. коментар до ст. 3.

За своїм змістом звільнення від кримінальної відповідальності характеризується трьома моментами:

1) не відбувається державний осуд особи, яка вчинила злочин (обвинувальний вирок суду не постановляється);

2) до винного не застосовується покарання;

3) через відсутність обвинувального вироку звільнена від кримінальної відповідальності особа вважається такою, що не має судимості.

Звільнення від кримінальної відповідальності в контексті розглядуваного правового інституту не свідчить про виправдання особи, про визнання її невинною у вчиненні злочину.

У даному випадку КК виходить із встановлення факту вчинення особою кримінальне караного діяння, а тому передбачені розділом ІХ Особливої частини КК підстави звільнення від кримінальної відповідальності визнаються не реабілітуючими.

Звільнення від кримінальної відповідальності

Від кримінальної відповідальності звільняється особа, яка вчинила суспільне небезпечне діяння, що містить склад конкретного злочину, передбаченого КК.

У зв’язку з цим звільнення від кримінальної відповідальності потрібно відрізняти від випадків, коли склад злочину як підстава кримінальної

відповідальності взагалі відсутній, що виключає кримінальну відповідальність.

Йдеться про:

1) дію або бездіяльність, яка хоча формально і містить ознаки будь-якого діяння, передбаченого кримінальним законом, але через малозначність не становить суспільної небезпеки (ч. 2 ст. 11);

2) добровільну відмову (ст, 17);

3) обставини, що виключають злочинність діяння (ст. ст. 36-43).

Види звільнення

КК передбачає такі види звільнення від кримінальної відповідальності:

1) у зв’язку з дійовим каяттям (ст. 45); Правові підстави та порядок звільнення від кримінальної відповідальності.

2) у зв’язку з примиренням винного з потерпілим (ст. 46); Правові підстави та порядок звільнення від кримінальної відповідальності

3) у зв’язку з передачею особи на поруки (ст. 47); Правові підстави та порядок звільнення від кримінальної відповідальності.

4) у зв’язку із зміною обстановки (ст. 48); Правові підстави та порядок звільнення від кримінальної відповідальності.

5) у зв’язку із закінченням строків давності (ст. 49); Правові підстави та порядок звільнення від кримінальної відповідальності.

6) на підставі закону про амністію або акта помилування; Правові підстави та порядок звільнення від кримінальної відповідальності.

7) у зв’язку із застосуванням до неповнолітнього примусових заходів виховного характеру (ст. 97); Правові підстави та порядок звільнення від кримінальної відповідальності

8) спеціальні випадки звільнення від кримінальної відповідальності при вчиненні окремих злочинів (передбачені, зокрема, ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 114, ч. 4 ст. 212, ч. З ст. 369). Правові підстави та порядок звільнення від кримінальної відповідальності

звільнення від покарання

Закон визначає звільнення від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених КК, виключною компетенцією суду (ч. 2 ст. 44). Правові підстави та порядок звільнення від кримінальної відповідальності.

Звільнення від кримінальної відповідальності слід відрізняти від звільнення від покарання. Правові підстави та порядок звільнення від кримінальної відповідальності.

Вказані правові інститути відрізняються один від одного, зокрема, за підставами та умовами застосування, стадіями кримінального процесу. Правові

підстави та порядок звільнення від кримінальної відповідальності

Якщо від кримінальної відповідальності звільняються підозрюваний, обвинувачений, підсудний, а також особа, чий кримінально-процесуальний

статус ще не визначено (у разі відмови в порушенні справи), то від покарання звільняється засуджений, тобто особа, обвинувальний вирок суду щодо якої

набрав чинності. Правові підстави та порядок звільнення від кримінальної відповідальності

Звільнення від кримінальної відповідальності та звільнення від покарання регламентовано різними розділами Загальної частини КК (розділи IX і

XII). Правові підстави та порядок звільнення від кримінальної відповідальності.