Призначення покарання за незакінчений злочин та за злочин, вчинений у співучасті.Коментар ст.68

Призначення покарання за незакінчений злочин та за злочин, вчинений у співучасті

Призначення покарання за незакінчений злочинПризначення покарання за незакінчений злочин та за злочин, вчинений у співучасті. 1. При призначенні покарання за незакінчений злочин суд,

керуючись положеннями статей 65-67 цього Кодексу, враховує ступінь тяжкості вчиненого особою діяння, ступінь здійснення злочинного наміру та причини,

внаслідок яких злочин не було доведено до кінця.

2. При призначенні покарання співучасникам злочину ‘ суд, керуючись положеннями статей 65-67 цього Кодексу, враховує характер та ступінь участі кожного з них у вчиненні злочину.

коментар

1. Незакінченим злочином є готування до злочину та замах на злочин (про їх поняття див. ст. ст. 1315 та коментар до них).

[bctt tweet=”Призначення покарання за незакінчений злочин та за злочин, вчинений у співучасті. адвокати” username=”developersz”]

Виходячи із загальних засад призначення покарання (ст. 65) і керуючись положеннями ст. ст. 66 – 67, суд має врахувати при призначенні покарання за

незакінчений злочин:

1) ступінь тяжкості вчиненого особою діяння (див. коментар до ст. 12);

2) .ступінь здійснення злочинного наміру;

3) причини, внаслідок яких злочин не було доведено до кінця.

2. Співучасниками злочину, поряд із виконавцем, є організатор, підбурювач та пособник (ст. 27}.

Призначаючи їм покарання відповідно до положень ст. ст. 65-67, суд враховує характер та ступінь участі кожного з них у вчиненні злочину.

Про особливості кримінальної відповідальності співучасників див. коментар до ст. ст. 29- 31.

Характер участі – це та роль, яку співучасник виконував у спільно вчиненому злочині: виконавець, організатор, підбурювач, пособник.

Ступінь участі – це фактичний внесок кожного із співучасників у вчинений об’єднаними зусиллями злочин. Призначення покарання за незакінчений злочин