Умисне пошкодження об’єктів електроенергетики

Умисне пошкодження об’єктів електроенергетики. Реальна допомога в кримінальному провадженні, доступно, коректно. Харків, Харківська область. Представництво інтересів у суді, досудовому слідстві Складання, подання документів в суд Допомога при експертизі, свідку, потерпілому +380679331668, +380668243914

Умисне пошкодження об’єктів електроенергетики

Умисне пошкодження об’єктів електроенергетики

Умисне пошкодження об'єктів електроенергетики

1. Умисне пошкодження або руйнування об’єктів електроенергетики, якщо ці дії

призвели або могли призвести до порушення нормальної роботи цих об’єктів, або спричинило небезпеку для життя людей, –

карається штрафом від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років,

Реальна допомога у кримінальному, цивільному провадженні. Доступно, коректно. Харків, Харківська область

або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.

2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або загальнонебезпечним способом, – караються позбавленням волі на строк від трьох до десяти років.

3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, якщо вони спричинили загибель людей або інші тяжкі наслідки, – караються позбавленням волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років.

Коментар cт. 194(1)

об’єктом злочину є право власності

Умисне пошкодження об'єктів електроенергетики


1. Основним безпосереднім об’єктом злочину є право власності. Додатковим факультативним об’єктом можуть виступати громадський порядок,

нормальне функціонування об’єктів електроенергетики, енергетична безпека, екологічна безпека, життя і здоров’я людини.

Предмет злочину

2. Предмет злочину – об’єкти електроенергетики.

Об’єктом електроенергетики є:

  • електрична станція (крім ядерної частини атомної електричної станції),
  • електрична підстанція,
  • електрична мережа, підключені до об’єднаної енергетичної системи України,
  • а також котельня, підключена до магістральної теплової мережі,
  • магістральна теплова мережа.

Деякі з цих об’єктів за чинним законодавством відносяться до категорії особливо важливих об’єктів електроенергетики.

Це об’єкти, які забезпечують стале функціонування об’єднаної енергетичної системи України, руйнація або пошкодження яких призведе до порушення

електропостачання господарюючих суб’єктів і населення, можливих людських жертв і значних матеріальних збитків, і перелік яких визначається

центральними органами виконавчої влади, що здійснюють управління в електроенергетиці, та затверджується Кабінетом Міністрів України.

Якщо під час пошкодження об’єктів електроенергетики знищено або пошкоджено інше рухоме або нерухоме майно, то вчинене за наявності підстав

потребує додаткової кваліфікації за відповідною статтею КК, що передбачає відповідальність за знищення чи пошкодження такого майна (зокрема за ст. 194).

У разі, коли пошкодження або руйнування об’єктів електроенергетики було пов’язане з викраденням електричної енергії, вчинене за наявності складу такого викрадення слід кваліфікувати за сукупністю злочинів – за ст. 1881 та ст. 1941.

Суспільно небезпечними діями, які полягають у пошкодженні чи руйнуванні об’єктів електроенергетики

3. Об’єктивна сторона злочину характеризується:

  • суспільно небезпечними діями, які полягають у пошкодженні чи руйнуванні об’єктів  електроенергетики;
  • наслідками у вигляді порушення чи загрози порушення нормальної роботи таких об’єктів або спричинення небезпеки для життя людей;
  • причиновим зв’язком між вказаними діями і наслідками.

Закон не обумовлює кримінальну відповідальність за цей злочин певним способом пошкодження чи руйнування об’єктів електроенергетики.

Це означає, що склад цього злочину утворює пошкодження чи руйнування таких об’єктів будь-яким способом, який призвів до зазначених у ст. 1941  наслідків.

Умисне пошкодження чи руйнування об’єктів електроенергетики загальнонебезпечним способом утворює кваліфікований склад цього злочину і потребує кваліфікації за ч. 2 ст. 1941.

Як і у складі умисного знищення або пошкодження майна, передбаченого ст. 194, термінологічна конструкція “пошкодження та руйнування” за своїм

змістом передбачає як вчинення певного роду діяння, так і настання відповідних суспільно небезпечних наслідків, з якими закон пов’язує момент закінчення злочину.

Пошкодження та руйнювання

Пошкодження об’єктів електроенергетики передбачає погіршення якості, зменшення цінності або доведення таких об’єктів на деякий час у непридатний  (повною мірою або частково) за їх цільовим призначенням стан.

Пошкодження таких об’єктів не передбачає обов’язкового виведення їх з ладу.

Воно може як зменшити ефективність функціонування таких об’єктів чи взагалі припинити таке функціонування, так і зовсім не вплинути на їх нормальну роботу.

Поняття руйнування – юридичний синонім до поняття знищення, визначення якого викладено у коментарі до ст. 194.

Воно передбачає доведення об’єктів електроенергетики до повної непридатності щодо їх цільового призначення.

У результаті руйнування відповідний об’єкт взагалі перестає існувати як такий або, щонайменше, його функціонування унеможливлюється.

За своєю конструкцією склад злочину, передбачений ст. 1941, є матеріальним.

Обов”язкові ознаки об”єктивної сторони

Обов’язковими ознаками його об’єктивної сторони є:

фактичне пошкодження чи руйнування об’єктів електроенергетики, що призвело чи могло призвести до порушення нормальної роботи цих об’єктів або спричинило небезпеку для життя людей.

Під порушенням нормальної роботи об’єктів електроенергетики слід розуміти зміну встановленого нормативно-правовими актами режиму функціонування

таких об’єктів, в результаті чого припиняється виробництво, передача чи розподіл такими об’єктами енергії споживачам, змінюються (зменшуються чи

збільшуються) обсяги виробництва чи передачі енергії, знижується ефективність функціонування цих об’єктів, знижується рівень безпеки

експлуатації енергетичного обладнання таких об’єктів тощо. Таким, що могло призвести до порушення нормальної роботи зазначених об’єктів, слід

визнавати пошкодження чи руйнування, яке хоча фактично і не порушило встановлений режим функціонування об’єктів електроенергетики (їх

нормальну роботу), однак реально поставило під загрозу таку роботу і при іншому розвитку подій могло її порушити.

Спричинення небезпеки для життя людей передбачає виникнення в результаті пошкодження чи руйнування об’єктів електроенергетики ситуації, за якої

життю людей загрожує реальна небезпека, яка може виходити як від експлуатації самих об’єктів, так і від припинення чи зменшення виробництва чи постачання енергії відповідним споживачам.

Злочин вважається закінченим з моменту, коли об’єкт електроенергетики пошкоджено чи зруйновано, що призвело чи могло призвести до порушення

нормальної роботи такого об’єкта або спричинило небезпеку для життя людей.

Суб’єкт злочину

4. Суб’єктом цього злочину може бути осудна особа, яка досягла 16-річного віку. Вчинення умисного знищення чи пошкодження об’єктів

електроенергетики загальнонебезпечним способом або вчинення таких дій, що спричинили загибель людей чи інші тяжкі наслідки, особою у віці від 14 до 16 років за наявності підстав може бути кваліфіковане за ч. 2 ст. 194.

Суб’єктивна сторона злочину

5. Суб’єктивна сторона злочину характеризується прямим або непрямим умислом (про деякі інші моменти, пов’язані з суб’єктивною стороною умисного знищення чи пошкодження майна, див. коментар до ст. 194).

Кваліфікуючи ознаки умисного пошкодження або руйнування об”єктів електроенергетики

6. Кваліфікуючими ознаками умисного пошкодження або руйнування об’єктів електроенергетики є вчинення його:

1) повторно; Умисне пошкодження об’єктів електроенергетики

2) за попередньою змовою групою осіб; Умисне пошкодження об’єктів електроенергетики

3) загальнонебезпечним способом (ч. 2 ст. 1941). Умисне пошкодження об’єктів електроенергетики

Про поняття повторності вчинення злочину див. ст. 32 та коментар до неї, а про поняття вчинення злочину групою осіб за попередньою змовою – ст. 28 та коментар до неї. Умисне пошкодження об’єктів електроенергетики

Під загальнонебезпечним способом слід розуміти підпал, вибух або інший спосіб пошкодження чи руйнування об’єктів електроенергетики, внаслідок

якого створюється небезпека життю чи здоров’ю багатьох людей, заподіяння шкоди багатьом об’єктам (детальніше див. коментар до статей 113 та 194). Умисне пошкодження об’єктів електроенергетики

Особливо кваліфікуючими ознаками цього злочину є спричинення умисним пошкодженням чи руйнуванням об’єктів електроенергетики:

1) загибелі людей; Умисне пошкодження об’єктів електроенергетики

2) інших тяжких наслідків (ч. 3 ст. 1941). Умисне пошкодження об’єктів електроенергетики

Про поняття загибелі людей та інших тяжких наслідків див. коментар до ст. 194. Умисне пошкодження об’єктів електроенергетики

Умисне пошкодження об’єктів електроенергетики

Закон України “Про електроенергетику” від 16 жовтня 1997 р. (ст. 1). Умисне пошкодження об’єктів електроенергетики

Порядок застосування санкцій за порушення законодавства про електроенергетику. Затверджений постановою Кабінету Міністрів України N 1139 від 19 липня 2000 р. Умисне пошкодження об’єктів електроенергетики