Види покарань.Коментар ст.51

Види покарань

Види покарань

Види покарань. 1. До осіб, визнаних винними у вчиненні злочину, судом можуть бути застосовані лише такі види покараны

1) штраф;

2) позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу;

3) позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю;

4) громадські роботи;

5) виправні роботи;

6) службові обмеження для військовослужбовців;

7} конфіскація майна;

8)арешт;

9) обмеження волі;

10) тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців;

11) позбавлення волі на певний строк;

12) довічне позбавлення волі.

коментар

1. Ст. 57 визначає систему покарань – вичерпний, загальнообов’язковий перелік визначених за змістом видів покарань, що характеризуються внутрішньою єдністю та узгодженістю.

[bctt tweet=”Адвокати.Юридична допомога, юридичний захист.” username=”developersz”]

Система конкретно визначених за змістом покарань дає суду можливість при застосуванні покарання здійснити його індивідуалізацію, врахувавши ступінь тяжкості вчиненого злочину, особу винного та обставини, що пом’якшують та обтяжують покарання.

Вказану систему складають дванадцять покарань. Чотири із них – громадські роботи, службові обмеження для військовослужбовців, арешт і обмеження волі – є новелами, які не були відомі раніше діючому кримінальному законодавству України. Види покарань

2. На відміну від КК 1960 р. в основу побудови системи покарань в КК 2001 р. покладено критерій порівняльної суворості видів покарань і застосовано принцип н побудови “від менш суворого до більш суворого покарання”.

Такий же підхід застосовано і при конструюванні санкцій норм Особливої частини КК.

Орієнтуючи суди на порівняно більш м’які покарання, цей підхід-має сприяти подальшій гуманізації правозастосовчої практики, застосуванню

справедливого покарання, необхідного і достатнього для виправлення особи та попередження нових злочинів. Види покарань

3. Система покарань, встановлених ст. 51, є вичерпною. Вона може бути змінена лише шляхом прийняття відповідного закону. Види покарань

Система покарань має загальнообов’язковий характер, який проявляється у тому, що:

 а) покарання, які входять до неї, можуть застосовуватися як правило до всіх засуджених (винятки встановлено, зокрема, щодо неповнолітніх, для яких закон (ст. ст. 98- 108) встановлює окрему систему покарань); Види покарань

б) ці покарання є обов’язковими для суду, правоохоронних та інших органів держави, юридичних і фізичних осіб. Види покарань